Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking

23 februari 2019 Door de redactie Geen reacties

In gezinnen waarvan een of beide ouders functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau, gaat het grootbrengen van kinderen vaak niet vanzelf. Dit is nog meer het geval wanneer er ook nog sprake is van ernstige problemen. Deze bijkomende problemen, en dus niet de beperking op zich, blijken samen te hangen met een moeizame opvoeding van de kinderen. Professionals van het landelijk kenniscentrum Lvb en zorgorganisatie Amerpoort hebben een handreiking opgesteld voor het begeleiden van deze ouders.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gezinnen waarin armoede, geweld, psychopathologie en een gebrek aan sociale steun voorkomen. Deze bijkomende problemen maken het lastiger om een kind goed op te kunnen voeden. Zij hebben hierbij vaak ondersteuning nodig.

Maar ook het begeleiden van deze gezinnen gaat niet vanzelf; het vergt specifieke kennis, houding en vaardigheden van de gezinsbegeleiders. Professionals hebben kennis nodig van de verschillende risico- en beschermende factoren. Daarnaast moeten ze over vaardigheden beschikken om de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te verminderen.


Goede relatie
In de gratis te downloaden handreiking krijg je uitleg over deze factoren, en andere inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, vertaald in zo concreet mogelijke handelingsadviezen. De rode draad is het opbouwen van een goede werkrelatie en communicatie met de ouders. Van daaruit kun je werken aan het verstevigen van hun netwerk en je verdiepen in de gehechtheid en veiligheid van ouders en hun kinderen.

De handreiking is het resultaat van een korte literatuurstudie en drie bijeenkomsten van betrokken professionals die in najaar 2015 en zomer en winter 2016 zijn gehouden.  |

Handreiking begeleiden van ouders met een LVB en multiproblematiek
. Door Landelijk kenniscentrum Lvb en Amerpoort.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!