Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Begeleid jonge lvb-delinquent met verslavingsproblemen beter

6 maart 2014 Door de redactie Geen reacties

Jonge delinquenten van 16 tot 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen zijn blijvend kwetsbaar, en moeten meer herkend worden binnen de jeugd en volwassenreclassering. In een verkennende studie is te lezen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat deze jongeren niet terugvallen en weer meedoen in de maatschappij. De groep jongeren waarbij sprake is van een lichte verstandelijke beperking, delictgedrag en middelengebruik is oververtegenwoordigd binnen Justitie en (jeugd)reclassering.

Toch is er nog te weinig specifieke kennis en vaardigheid aanwezig om de jonge delinquenten goed te kunnen begeleiden. Ook is er onvoldoende zorgaanbod voor deze groep, concluderen Joanneke van der Nagel (Tactus verslavingzorg) en Ruudje Kea ( Expertisecentrum William Schrikker) in hun verkenning van deze doelgroep.

In hun studie beschrijven ze hoe een betere begeleiding van jonge delinquenten met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik eruit moet zien:

  • Bundel kennis van verslavingszorg, reclassering en gehandicaptenzorg
  • Zorg voor uitgebreide diagnostiek
  • Motiveer de jongere voor hulp
  • Betrek het netwerk van de jongere bij de begeleiding
  • Vind passende dagbesteding
  • Organiseer blijvende ondersteuning

Daarvoor is het nodig dat medewerkers getraind worden in het herkennen van verslaving en de lichte verstandelijke beperking en in het communiceren en begeleiden van deze groep.Ook moeten instellingen meer samenwerken zodat vanaf het begin al duidelijk wordt wat nodig is voor de jongere.

Download de studie Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik. Een verkenning op basis van literatuur en ervaringen van experts van de jeugd(reclassering).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!