Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Baalderborg en Zuidwester scoren op terugdringen van verzuim

2 september 2019 Door de redactie Geen reacties

Kenniscentrum en onderzoeksbureau Vernet houdt al jaren de Vernet Health Ranking bij. Hierin kunnen zorgorganisaties aflezen hoe het staat met het ziekteverzuim. Hoe hoger op de ranking, hoe beter de zorgaanbieder scoort. In de onlangs verschenen inspiratiegids ‘De snelste stijgers in de Vernet Health Ranking’ staan twee organisaties uit de verstandelijk gehandicaptenzorg: Baalderborg Groep en Zuidwester. Hoe hebben zij het hoge verzuim succesvol aangepakt?

In het verleden scoorde Baalderborg Groep altijd prima, maar een aantal jaren terug werd het verzuim ineens erg hoog. In 2017 stond de organisatie op plaats 47 in de ranking en er was een grote lijst van re-integranten die geen plek konden vinden binnen de organisatie. Het werd tijd voor een andere aanpak. Die heeft geholpen, want Baalderborg is van de 47e plaats gestegen naar plek 9. Vernet was benieuwd naar de oorzaak van die flinke sprong voorwaarts en sprak met betrokkenen.

Duurzaamheidsoverleg
Als eerste zette Baalderborg in op verduidelijking van regels en rollen: wie doet nou precies wat. Daarnaast werd de samenwerking met een andere bedrijfsarts gezocht, eentje die beter binnen de cultuur van de groep paste. En gezamenlijk werd de focus verlegd naar alles wat mogelijk is.

Een positieve insteek, die onder meer bereikt werd door de introductie van het duurzaamheidsoverleg, dat elke twee maanden met alle teamleiders plaatsvindt. In plaats van allemaal kleine eilandjes is er nu sprake van saamhorigheid: het is leuk om met elkaar te werken aan het verbeteren van de inzetbaarheid van de werknemers.

Re-integranten
De lange lijst met re-integranten is volledig weggewerkt. Er werd te negatief gekeken naar deze groep werknemers. Er was weinig samenwerking en verbinding. Daar is nu geen sprake meer van. De bereidheid elkaar te helpen is beter dan voorheen. Baalderborg zet nu in op preventie. Daar is nog zeker ontwikkeling in mogelijk, het aandachtspunt voor de komende periode.

Zuidwester
Een jaar geleden bezocht Vernet deze gehandicaptenorganisatie omdat het verzuim er flink was gestegen. Dit jaar bracht het bedrijf opnieuw een bezoek, maar nu omdat zij zo’n grote stap vooruit hadden weten te bereiken: van plek 67 naar plek 27.

Na een reorganisatie in 2015 steeg het verzuim bij Zuidwester gestaag: zowel het aantal meldingen als de duur van het verzuim groeiden. De organisatie besloot de methodiek Het Huis van Werkvermogen in te voeren. Hiermee krijgen zorgmanagers en teams een actieve rol op het gebied van duurzame inzetbaarheid om een betere personeelsbezetting te bereiken.

Gebroken been
Bij ziekte kijkt Zuidwester nu naar wat iemand nog wel kan. Een begeleider met een gebroken been kan niet iemand onder de douche helpen, maar wel een spelletje doen of een gesprek voeren met een bewoner. Ook wordt open gesproken over of iemand nog wel plezier in zijn werk heeft.

Verzuimcoach
Op administratief gebied liep Zuidwester ook tegen problemen aan. Daar heeft zij een externe verzuimcoach voor ingeschakeld. Die bleek zo belangrijk, dat de organisatie deze coach in vaste dienst heeft genomen.  |

De inspiratiegids ’De snelste stijgers in de Vernet Health Ranking’ bevat nog zeven praktijkvoorbeelden van zorgorganisaties die het afgelopen jaar met succes het hoge verzuim hebben teruggedrongen. De gids is gratis te downloaden via Vernet.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!