Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Awbz-cliënten krijgen meer rechten

28 november 2011 Door de redactie Geen reacties

Mensen die gebruikmaken van Awbz-zorg kunnen straks hardere afspraken maken met hun zorgverlener over de invulling van hun dagelijkse leven.  Dat staat in de Beginselenwet Awbz-zorg, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De Beginselenwet Awbz-zorg moet de positie van cliënten in de langdurige zorg versterken.

Zij krijgen een afdwingbaar recht om afspraken te maken in hun zorgplan. Daarnaast kunnen cliënten met ernstige klachten over persoonlijke verzorging zich rechtstreeks wenden tot de Inspectie voor de gezondheidszorg.

Verklaring goed gedrag
Aanbieders van Awbz-zorg moeten voor nieuwe medewerkers een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Dit moet mishandeling van ouderen voorkomen. De zorgverleners zijn verplicht om mishandeling door medewerkers te melden bij de Inspectie.

Regie over eigen leven
Het kabinet wil dat de kwetsbare groep mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven krijgen. Zij kunnen met hun zorgverlener afspraken maken over bijvoorbeeld de hygiënische verzorging, voeding en drinken, de leefruimte, daginvulling en  buiten zijn.

De nieuwe wet gaat over:

  • Zeggenschap van de cliënt over de invulling van zijn leven
  • Dagelijkse hygiënische verzorging
  • Voldoende en gezonde voeding en drinken
  • Schone en verzorgde leefruimte
  • Respectvolle bejegening en een veilige en aangename leefsfeer
  • Mogelijkheden voor de cliënt tot het beleven van en leven overeenkomstig zijn godsdienst of levensovertuiging
  • Zinvolle daginvulling en beweging
  • Mogelijkheid om regelmatig in de buitenlucht te verkeren
  • Ontwikkeling en ontplooiing van de cliënt

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!