Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Awbz alleen voor langdurige zorg

31 maart 2008 Door de redactie Geen reacties
De Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) moet de komende vier jaar fors op de schop. Er moet een kern-Awbz overblijven, een volksverzekering voor vroeg-gehandicapten en andere mensen met een langdurige zorgbehoefte. Alles wat met welzijn heeft te maken, moet uit de Awbz, zegt de Sociaal economische raad.
De veranderingen zijn nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de kosten beheersbaar te maken en het financiële draagvlak te garanderen, zegt de Sociaal economische raad in een ontwerp-advies aan het kabinet. Uitgangspunt voor de veranderingen is dat de cliënt centraal staat en niet de zorgaanbieder. 

De Algemene wet bijzondere ziektekosten is een sociale verzekering voor langdurige zorg aan ouderen en chronisch zieken, gehandicapten en chronisch psychiatrische patiënten. Het grootste deel van de verstandelijk gehandicaptenzorg wordt eruit betaald. Staatssecretaris Bussemaker van Vws vroeg de Ser om een advies, omdat de Awbz-kosten onbeheersbaar zijn geworden. Zij vroeg ook of sommige Awbz-aanspraken kunnen worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De Ser-werkgroep die het advies heeft voorbereid, wil de Awbz beperken tot langdurige zorg. Ook pleit de werkgroep ervoor woonkosten niet meer ten laste van de Awbz te laten komen. De indicatiestelling moet worden verbeterd. De vraag van de cliënt moet veel meer centraal staan. In plaats van een instellingsbudget moet er een persoonsvolgend budget komen. Zorgaanbieders worden bekostigd op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg.

Zorg in natura moet volgens de werkgroep de standaard blijven, maar cliënten die dat willen, kopen zelf zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb), dat een steviger basis moet krijgen. Het pgb is nu nog een subsidieregeling, straks moet het een recht zijn.

Het definitieve advies over de Awbz wordt vastgesteld tijdens de Ser-vergadering van 18 april.

Een paar weken geleden adviseerde de Raad volksgezondheid en zorg het kabinet om de Awbz helemaal op te heffen, en de aanspraken naar andere wetten over te hevelen.

Het ontwerpadvies is te lezen op www.ser.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!