Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Autismetherapieën beoordeeld: Teacch mag, dolfijnen niet

1 april 2010 Door de redactie Geen reacties

Het College van zorgverzekeraars heeft laten onderzoeken welke therapieën helpen tegen problemen die samenhangen met autisme, en welke totaal niet, of de problemen zelfs verergeren.

Onderzoekscentrum Its (Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen) onderzocht 59 therapieën, variërend van acupunctuur tot dramatherapie, video-interactie, logopedie en dolfijntherapie.

Het Its heeft als aanvulling op internationaal onderzoek aan zeven experts gevraagd hun oordeel te geven over de werkzaamheid van de 59 therapieën. Als de experts het met elkaar eens zijn over de werkzaamheid van een therapie voor een bepaalde groep kinderen, beoordeelt het College van zorgverzekeringen de behandeling vanaf nu als effectief, en betaalt die dan ook. Zijn de experts het niet eens en is er ook geen buitenlands bewijs voor de werking van een therapie, dan wordt de behandeling als onvoldoende effectief beschouwd, en niet vergoed.

 Therapieën die als effectief worden beoordeeld:

  • video-interactie begeleiding
  • parent-child interaction therapy
  • intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling
  • logopedie
  • speltraining
  • Teacch.

autismeDolfijntherapieEen aantal behandelingen werkt bij sommige groepen kinderen wel, bij andere niet. Auditieve integratietraining wordt als niet effectief beoordeeld, evenals dolfijntherapie: daarvoor is 'beperkt wetenschappelijk bewijs', en het gevaar van 'agressief gedrag van de dolfijnen ten opzichte van de zwemmers'. Daarnaast is het overbrengen van ziektes een aandachtspunt. 'Er zijn alternatieven beschikbaar voor dolfijntherapie, die zowel goedkoper zijn als minder gevaarlijk.'

Interventies voor kinderen met een autisme spectrum stoornis Rapport Its
Verzekerde interventies voor kinderen met een autismespectrum stoornis en/of een verstandelijke beperking Beleidsstuk van het College voor zorgverzekeringen

Beide stukken zijn te downloaden op www.cvz.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!