Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

ASVZ biedt jeugdigen met multiproblematiek nieuwe domeinoverstijgende zorgaanpak

22 augustus 2019 Door de redactie Geen reacties

Zorgorganisatie ASVZ, die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, heeft een nieuwe vorm van zorg aan jeugdigen ontwikkeld: De Break. Het is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. De combinatie van factoren zorgt thuis vaak voor veel spanning. Door deze doelgroep samen met andere zorgaanbieders te helpen, hoopt ASVZ dat thuis wonen voor deze jeugdigen mogelijk blijft.

De Break is een harmonica-voorziening met logeerfaciliteiten, die sinds half juni op ASZV-locatie Merwebolder in Sliedrecht staat. Naar school gaan, sporten of een eerder ingezette behandeling of begeleiding blijven gewoon doorgaan.

De jeugdige kan voor maximaal een half jaar gebruikmaken van het aanbod van De Break. Bijvoorbeeld als het thuis dusdanig dreigt te escaleren dat thuis wonen niet meer mogelijk is. De jongere kan dan een of meerdere nachten per week op de logeervoorziening terecht.

Integrale aanpak
Het logeren is onderdeel van een bestaand of nog te maken integraal plan van de jeugdige. Het doel: de situatie stabiliseren, zodat thuis wonen weer mogelijk wordt.

De Break werkt hiervoor samen met medewerkers uit de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg van de volgende organisaties: Yulius, Lelie Zorggroep, Enver, Horizon en ASVZ. Deze integrale domeinoverstijgende aanpak voorkomt dat ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd.  |

Op de website staan al enkele ervaringsverhalen, die weergeven met welke problematiek gezinnen te kampen hebben en hoe De Break voor rust kan zorgen. Hoe het met de kinderen gaat, wordt in een later stadium op de site vermeld. De Break is enkel bedoeld voor kinderen en jongeren uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Meer info op www.debreak.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!