Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Arbeidsmarktbeleid gericht op vertrouwen in zorgprofessionals

12 oktober 2011 Door de redactie Geen reacties

Vertrouwen in de zorgprofessionals die in direct contact staan met de cliënt is de basis van het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Vws) in een brief aan de Tweede Kamer.

"Voor zowel de overheid als de zorginstellingen betekent dit dat ze de noodzakelijke ruimte en verantwoordelijkheid aan de professional (terug) moeten geven," aldus de bewindslieden. "Wij gaan uit van vertrouwen in professionals, aangezien de basis voor goede zorg wordt gevormd door de relatie tussen zorgverleners en de cliënt. Daarin dient sprake te zijn van wederkerigheid", zo stellen de minister en de staatssecretaris. "Om te bereiken dat de cliënt vertrouwen in de professional heeft, moet de professional ruimte en verantwoordelijkheid te krijgen om de zorgverlening naar eigen inzicht vorm te geven. De professional luistert naar de cliënt, staat dicht bij de cliënt en weet als geen ander waar deze behoefte aan heeft."

In de beleidsbrief worden zeven sporen beschreven om meer vertrouwen in professionals mogelijk te maken:

1. Investeren in innovatie
2. Meer professionals
3. Ruimte voor professionals
4. Investeren in professionals
5. Taakherschikking en loopbaanperspectief
6. Beschermen van professionals
7. Versterken regionaal arbeidsmarktbeleid

Het plan gaat over de hele zorgsector, maar er zijn verschillen tussen de care en cure sector. Zo is het spoor „Meer professionals‟  bijvoorbeeld volledig van toepassing op de langdurige zorg. Het spoor taakherschikking en loopbaanperspectief is weer meer van belang voor de cure. In de beleidsbrief wordt niet ingegaan op de mogelijke betekenis van mantelzorg en vrijwilligerswerk voor de arbeidsmarkt in de zorg, daarover komen nog aparte brieven.

Download de volledige Kamerbrief Arbeidsmarkt: vertrouwen in professionals

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!