Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Arbeidskansen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

14 december 2022 Door de redactie Geen reacties

Nu er zo’n krapte op de arbeidsmarkt is, zou dat de kans op werk voor mensen met een licht verstandelijke beperking juist kunnen vergroten. En als je als werkgever voor deze doelgroep de juiste voorwaarden schept, heb je er een werknemer voor het leven bij, stelt lector Weerbaarheid Piet Geert Nicolay.

Volgens de lector, die eveneens als orthopedagoog verbonden is aan zorgorganisatie Cosis, hebben ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland een licht verstandelijke beperking. Velen van hen staan werkloos aan de zijlijn. Als ze al eens een baantje hebben, weten ze dat vaak niet te behouden. In het lectoraat Weerbaarheid staat het verbeteren van werkmogelijkheden voor mensen met een licht verstandelijke beperking centraal. Nicolay kent als geen ander de voorwaarden om met deze doelgroep een duurzame arbeidsrelatie op te bouwen.

Tien tips
In opdracht van de Arbeidsmarktregio Drenthe volgde Nicolay 41 mensen met een arbeidsbeperking en hij sprak met 19 werkgevers in de regio Emmen over factoren die een duurzame arbeidsrelatie bevorderen of juist belemmeren. Zo kwam hij tot tien tips waarmee werkgevers aan de slag kunnen als zij mensen met een licht verstandelijke beperking in dienst willen nemen.

  1. Maak heldere afspraken: structuur is voor deze groep onmisbaar. Als afspraken bijgesteld moeten worden, doe je dat altijd in overleg.
  2. Bied gevarieerde taken: ook mensen met een licht verstandelijke beperking vinden eentonig werk, dat dag in, dag uit hetzelfde is, niet leuk.
  3. Zorg voor een vast aanspreekpunt: bij die persoon kan de werknemer terecht met vragen of bij problemen.
  4. Toon je waardering: dat kan in de vorm van een compliment, maar waardering zit ook in het salaris. Volgens Nicolay is het hoog tijd dat mensen met een lvb een salaris krijgen waarmee ze ook op zichzelf kunnen wonen.
  5. Bedenk een passende functietitel: ook dat straalt waardering uit.
  6. Investeer in bedrijfskleding: een polo met het bedrijfslogo, een jas van de zaak. Die kleding is voor de doelgroep het bewijs dat ze erbij horen.
  7. Geef mensen verantwoordelijkheid: dat zorgt voor verbinding en betrokkenheid.
  8. Kies voor een vast contract: werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen als ze iemand in dienst nemen met een beperking, maar zodra dat traject is afgelopen, durven veel werkgevers de stap naar een vast contract niet aan. Daarmee geef je het signaal af: jij bent de moeite niet waard.
  9. Betrek de familie erbij: zo creëer je een ondersteunend netwerk rond de medewerker.
  10. Bied scholing aan: 70 procent van de werknemers met een licht verstandelijke beperking wil graag nieuwe dingen leren.

Nicolay presenteerde de uitkomsten van het onderzoek rond 3 december, de Internationale Dag van mensen met een beperking. Onder meer de Leeuwarder Courant besteedde er aandacht aan.

Het lectoraat Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking bestaat sinds 2015. Hierin werken Cosis en NHL Stenden Hogeschool samen.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!