Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Anton Došen prijs voor ondersteuning op maat-project 4Hobo

14 juni 2018 Door de redactie Geen reacties

Het eerste Vlaams-Nederlandse congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’ werd 19 april gehouden in het Belgische Gent. Daar werd ook de eerste Vlaams-Nederlandse praktijkprijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt aan Obra|Baken vzw voor het project 4Hobo.

Zo’n 350 mensen woonden het congres bij, waaronder de naamgever van de prijs. Došen, een in Kroatië geboren Nederlandse kinderpsychiater, is een autoriteit op het gebied van geestelijke gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking. Hij had de eer om de prijs uit te reiken aan het winnende project 4Hobo, een forensische outreach voor jongeren tussen 16 en 25 jaar met (vermoeden van) een beperking en risicogedrag.

Hierover zegt Obra|Baken vzw zelf: “Met dit project trachten we, vanuit een structurele visie op (re-)integratie (een persoon is pas volwaardig ge(re-)integreerd wanneer hij niet maatschappelijk wordt uitgesloten en de mogelijkheid heeft een menswaardig leven te leiden), een verschil te maken voor gedetineerden (beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden) met een (vermoeden van) beperking, door te voorkomen dat ze (verder) gemarginaliseerd, gecriminaliseerd en uitgesloten worden en door hen integraal en op maat te ondersteunen zodat ze een kwalitatief en inclusief leven kunnen uitbouwen.”


Gevangenis
De zorgaanbieder van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) werkt al sinds 2001 met gedetineerden die vermoedelijk een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben. Deze groep is vaak in zijn voorgeschiedenis getroffen door risicofactoren die ervoor zorgen dat men een vergrote kans heeft om in aanraking te komen met justitie, zeker als er ook sprake is van bijkomende psychische kwetsbaarheid. Deze doelgroep heeft binnen de reguliere zorg vaak te maken met exclusiecriteria en daarnaast de kloof tussen minderjarigen- en volwassenenzorg. Wanneer ondersteuning op maat voor deze complexe problematiek uitblijft, is het risico groot dat de jongeren na hun minderjarigheid in de gevangenis belanden.

Knelpunten
Omdat voor Obra|Baken vzw voorkomen beter dan genezen is, ging de zorgaanbieder in 2013 werken met 4Hobo, een preventieve forensische jongerenwerking. “4Hobo wil maximaal tegemoetkomen aan bovengenoemde knelpunten in de zorg en het recht op zorg bij de overgang van minder– naar meerderjarigheid voor jongeren met een (vermoeden van) beperking realiseren” stelt de eerste winnaar van de prof. dr. Anton Došen-prijs.

Toelichting op 4Hobo
4Hobo maakt gebruik van twee elkaar aanvullende manieren:
- via samenwerking en expertisedeling met partners uit verschillende sectoren (zoals GGZ, onderwijs, integrale jeugdhulp, straathoekwerk, politie en justitie). Men poogt vanuit een mensgerichte continuümvisie een intersectoraal netwerk te creëren rond de jongere dat ook standhoudt wanneer die ouder dan 18 is.
- via een een-op-een outreachend traject met de jongere en zijn netwerk, in de leef- en belevingswereld van de jongere zelf. In het vaak turbulente en complexe hulpverlenings- en levensparcours van de jongere is 4Hobo een betrouwbare rode draad, die nabij blijft. Men tracht de autonomie van de doelgroep te versterken door samen te zijn en samen te doen.

Met deze integrale aanpak op maat kunnen de jongeren uiteindelijk een kwalitatief en inclusief leven uitbouwen, aldus de zorgaanbieder, die aangeeft dat binnen deze aanpak de ontwikkelingsdynamische benadering van prof. dr. Anton Došen een centrale pijler is.


Sprekers
Gedurende de congresdag waren er diverse sprekers, zowel behandelaars als cliënten rond verschillende onderwerpen. Zo sprak prof. Dr Stijn Vandevelde over visies, modellen en wetenschappelijk onderzoek rond de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en deed prof. Dr. Xavier Moonen uit de doeken hoe licht verstandelijke beperking herkend kan worden. Ook was er aandacht voor verslavingszorg voor mensen met een LVB.

W.I.V.
Het congres werd georganiseerd door W.I.V. vzw, Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk. Dit centrum biedt creatieve innoverende scholing en training in de zorg voor personen met een beperking, ouderenzorg en voor iedereen die werkzaam is met mensen.   |

Meer informatie op
www.wiv.be

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!