Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Anderhalf miljoen euro extra voor minder werkdruk bij Siza

5 juni 2018 Door de redactie Geen reacties

Zorgorganisatie Siza gaat 1,5 miljoen euro extra investeren in verlaging van de werkdruk. Werknemers van de organisatie hebben naar aanleiding van het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek zelf plannen aangedragen om die druk te verlichten. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om op de ene locatie extra personeel in te zetten en op een andere locatie om de woonkamer op te knappen waardoor de sfeer verbetert. Ook de aanschaf van technologische hulpmiddelen behoort tot de mogelijkheden.

In het kwaliteitsonderzoek geven medewerkers, cliënten en verwanten hun mening over hoe zij de zorg en dienstverlening van Siza ervaren.

Cliënten
- zijn over het algemeen tevreden
- willen vooral iets veranderen op de thema’s Lijf en Gevoel
- voelen zich in oude gebouwen minder prettig
- die minder positief zijn, hebben vaak een klein netwerk.


Medewerkers
- zijn het positiefst over de thema’s Betrokkenheid, Doen en Meedoen
- zouden het liefst verandering willen op de thema’s Werkplek, Faciliteren en Gezondheid
- hebben plezier in hun werk, maar geven aan onvoldoende tijd te hebben om hun werk te doen
- willen zich graag ontwikkelen binnen de organisatie, maar komen daar niet aan toe.


Teams
- geven aan dat veel dingen goed gaan: aandacht voor zelfstandigheid van de cliënt en wat deze in de toekomst wil, en het begeleiden van emb-cliënten
- willen vaker opschrijven wat een cliënt kan en wat zijn talenten zijn
- willen beter beschrijven wat de rol is van de familie en netwerk van de cliënt
- willen leren hoe ze met ingewikkelde zorgvragen om kunnen gaan
- zijn van mening dat de ondersteunende afdelingen van Siza beter kunnen samenwerken om medewerkers in hun werk te helpen.

Het kwaliteitsonderzoek gaat ook in op aspecten als veilige zorg en waar de organisatie trots op is. Siza heeft een samenvatting van
Kwaliteitsrapport Siza 2017 in infographic-vorm op de website gezet, evenals de volledige versie.

Eigen ideeën
Naar aanleiding van de uitkomsten heeft Siza afgelopen februari de medewerkers gevraagd actief mee te denken hoe de werkdruk verminderd kan worden. Daaraan is massaal gehoor gegeven, aldus Julianne Meijers: “Binnen 8 weken zijn 150 initiatieven ingediend. De plannen lopen uiteen van de tijdelijke inzet van extra personeel, het opknappen van een woonkamer om de sfeer te verbeteren tot het inzetten van innovatieve middelen om cliënten en medewerkers te helpen in hun werk. Alle plannen hebben het doel de werkdruk te verlagen en de kwaliteit van zorg voor de cliënten te verhogen.”

Extra medewerker
Een van de 150 initiatieven is die van locatie Vijverlaan in Velp. De medewerkers daar hoorden pas half maart van de oproep van de raad van bestuur voor werkdrukverlagende ideeën. Zij wilden dolgraag extra personeel, zodat ze meer persoonlijke aandacht aan de cliënten konden besteden. Omdat hun idee pas laat werd ingediend, verwachtte het team niet dat hun verzoek ingewilligd zou worden. Maar dat gebeurde wel. Ze kregen er voor 7 maanden een extra medewerker bij voor 36 uur in de week. Deze neemt de dagelijkse zorg van de groep over, zodat de vaste medewerkers meer tijd en ruimte krijgen om persoonlijke aandacht aan cliënten te besteden. Bijvoorbeeld om hun zelfredzaamheid te vergroten.

Vergelijken
Siza voert het kwaliteitsonderzoek sinds 2015 op deze manier uit, waardoor voor het eerst enkele jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo blijken de thema’s waar cliënten graag veranderingen in willen zien (Lijf en Gevoel) al drie jaar dezelfde te zijn. En deze twee thema’s staan ook al drie jaar in de top drie van wat cliënten als de belangrijkste thema’s zien. Voor Siza reden om dit jaar in gesprek te gaan over wat dit betekent.   |

Download het
Kwaliteitsrapport Siza 2017

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!