Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Amerpoort en Sherpa maken fusie bekend

21 februari 2024 Redactie Klik Geen reacties

De gehandicaptenzorgorganisaties Amerpoort en Sherpa gaan fuseren. Dat is de uitkomst van een verkenning naar de verdergaande samenwerking van de twee grote zorgaanbieders in het midden van Nederland. Aanvankelijk gaat het om een bestuurlijke fusie per 1 juli van dit jaar. Uiterlijk in 2026 moet ook de juridische fusie rond zijn, zodat beide organisaties samengevoegd worden.

De medezeggenschapsraden van beide organisaties steunen het besluit. Voordat de fusie kan plaatsvinden, moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt nog wel hun goedkeuring verlenen.

September vorig jaar werd besloten om te onderzoeken of een fusie zou helpen om de kwaliteit van zorg en leven van cliënten op een verantwoord niveau te houden. Amerpoort en Sherpa leggen in een filmpje uit waarom op basis van dit onderzoek is besloten tot het samengaan. Beide organisaties werkten al op meerdere terreinen samen, waaronder in de medische en verpleegkundige zorg.  |

Het streven om de zorg betaalbaar te houden en de arbeidsmarktkrapte drijft meer organisaties in de gehandicaptenzorg de laatste jaren tot een fusie, zo kwam eerder naar voren in een Klik-artikel over de fusiegolf in de gehandicaptenzorg.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!