Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ambulante teams voor verstandelijk gehandicapte zorgmijders

22 september 2011 Door de redactie Geen reacties

Deze maand is het project Forensische (f)act voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) gestart. Met het project wordt de ontwikkeling van ambulante teams voor zorgmijdende mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) ondersteund en gestimuleerd.

Act is een afkorting van Assertive community treatment, de voorgevoegde f staat voor functie. (F)act is een in Nederland ontwikkelde variant van het Amerikaanse organisatiemodel Act om mensen met psychische problemen die in de maatschappij leven (vaak dak/thuislozen) op de rails te krijgen. Forensisch betekent dat het gaat om mensen over wie een gerechtelijke uitspraak is gedaan.

Het (F)act voor lvb-project is een samenwerking tussen het Trimbos-instituut en vier instellingen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen.

Maatschappelijke overlast
Mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig bijkomend probleemgedrag zorgen voor veel maatschappelijke overlast en vallen regelmatig tussen de wal en het schip. Met forensische (f)act bestaat in Nederland al ervaring en de resultaten stemmen hoopvol. Een groot deel van de cliënten binnen deze teams heeft een licht verstandelijke beperking. Door specifieke forensische (f)act teams op te richten voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, kunnen meer mensen profiteren van act en fact.

Onderzoek
De komende jaren zullen de vier betrokken instellingen ieder starten met een team dat ambulante langdurende en veelomvattende (na)zorg biedt aan deze complexe doelgroep. Het Trimbos-instituut ondersteunt de implementatie. Onderzoek naar de cliëntenpopulatie en de uitkomsten van de zorg maakt daarvan deel uit. Het project duurt vier jaar.

Meer informatie
Het project bouwt voort op de resultaten en ervaringen die zijn opgedaan binnen het landelijke project forensische (f)act. De resultaten daarvan worden 26 september in een afsluitende bijeenkomst gepresenteerd.

Een artikel over het toepassen van Act bij zorgmijders met een verstandelijke beperking stond in Klik van mei 2007. Daar staat ook een interview in met een begeleidster die volgens Act werkt.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!