Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Akkoord Cao Gehandicaptenzorg

10 maart 2014 Door de redactie Geen reacties

De vakbonden en werkgeversvereniging Vgn hebben een akkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Er is onder meer per 1 oktober 2014 een structurele salarisverhoging van 1% afgesproken. In juni krijgen alle op 1 juni 2014 in dienst zijnde werknemers een eenmalige uitkering. De uitkering bedraag 0,7% van het feitelijk verdiende salaris tussen 1 juni 2013 en 31 mei 2014. De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd met 0,30 % naar 7,05 %. De nieuwe Cao loopt van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe Cao gehandicaptenzorg:

  • Het aan het eind van het jaar kunnen 'cashen' (= verkopen) van pbl- uren (persoonlijk budget levensfase, ingevoerd in 2010). De werkgever mag zo'n verzoek alleen weigeren als de organisatie er op dat moment het geld niet voor heeft, maar moet het uiterlijk een half jaar later alsnog uitbetalen.
  • De bestrijding van doorgeschoten flexibiliteit. De bedoeling is dat het komende jaar wordt gebruikt om flexibele arbeidscontracten om te zetten naar contracten conform de geldende wetgeving.
  • De participatiewet: het creëren van werk voor mensen met een arbeidshandicap.
  • Een nieuwe regeling om uren te kunnen kopen en verkopen en het daarmee vervallen van hoofdstuk 12: meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
  • De werkkostenregeling en de versterking van de rol van de ondernemingsraad daarin.
  • De werkgeversbijdrage voor de aanvullende ziektekostenverzekering

Meerjaren Cao
Na deze Cao die voor één jaar geldt moet er een Cao Gehandicaptenzorg komen die voor meerdere jaren geldt. Bonden en werkgevers hebben afgesproken dat dit een toekomstbestendige Cao moet worden waarin het voortbestaan van een gezonde sector en behoud van werkgelegenheid voorop staan. De onderhandelingen over die Cao starten binnenkort.

Lees het Cao akkoord op www.mijnvakbond.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!