Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

'Akkoord bedreiging voor verstandelijk gehandicapten'

29 april 2011 Door de redactie Geen reacties

Branche- en belangenverenigingen hebben zich uitgesproken tegen het bestuursakkoord over de overheveling van zorgtaken naar de Wmo en de herstructurering van de werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten en jeugdzorg. Het kabinet wil met de maatregel 2 miljard euro bezuinigen.

Door de afspraken in het bestuursakkoord, dat het kabinet op 21 april met Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vng) heeft gesloten, moeten mensen met een beperking, die nu begeleiding krijgen vanuit de Awbz, vanaf 2013 aankloppen bij hun eigen gemeente. Daarmee komt de continuïteit en rechtszekerheid van zorg en ondersteuning in gevaar, zo zegt belangenvereniging Kansplus. "Door de overheveling naar de Wmo verdwijnt het verzekerd recht op zorg. Mensen met een beperking worden afhankelijk van de willekeur van gemeenten. Bovendien verdwijnt het toezicht van de inspectie. Iedere gemeente kan haar eigen kwaliteitsbeleid en het toezicht vormgeven."

Kwetsbare mensen gepakt
Vanaf 2013 zullen de meeste mensen met een arbeidshandicap terecht komen in één regeling: Wet werken naar vermogen. De branchevereniging van de sociale werkvoorzieningen Cedris spreekt van "buitenproportionele bezuinigingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt". "We dreigen naar schatting 500 duizend mensen die wíllen werken, maar dat zonder hulp niet voor elkaar krijgen, aan de kant te laten staan", reageert voorzitter Joan Leemhuis.

Volgens oppositiepartij SP jaagt het kabinet grote groepen de armoede in. "Het kabinet laat nu haar ware gezicht zien", zegt SP-leider Emile Roemer. "Mensen met een handicap of arbeidsbeperking worden de armoede in gejaagd. De regering die niets vraagt van de allerrijksten, pakt uitgerekend de meest kwetsbare mensen."

Download de leeswijzer van het bestuursakkoord op de website van Kansplus

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!