Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Agressie in de ambulante zorg voorkomen

12 februari 2015 Door de redactie Geen reacties

Vorige week wisselden honderd zorgprofessionals tijdens verschillende regionale bijeenkomsten hun ervaringen uit over de risico's van ambulant werken. Preventief inventariseren welke risico's er zijn en vroegtijdige signalering van problemen kan agressie van cliënten tegen hulpverleners helpen voorkomen, concludeerden de deelnemers. Door de veranderingen in de langdurige zorg en de jeugdzorg werken steeds meer zorgprofessionals ambulant of alleen. Zij verlenen zorg aan mensen die nog zelfstandig wonen, maar wel intensieve zorg nodig hebben. Medewerkers moeten zich bewust zijn van hun veiligheid.

Paul van Aken, stuurgroeplid van actieplan 'Veilig Werken in de Zorg': "Medewerkers werken vaker alleen met een cliënt. Gelukkig hebben ze genoeg kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn."

Onvoorspelbare factoren
Actieplan Veilig Werken in de Zorg besteedt aandacht aan risicopreventie. Zo moet je je als zorgprofessional bewust zijn van onvoorspelbare factoren bij huisbezoeken die van invloed kunnen zijn op je veiligheid. Vaak heb je niet alleen met de cliënt te maken, maar ook met mensen in zijn omgeving.

Paul van Aken: "Medewerkers beoordelen elke situatie op zich en nemen zo nodig preventieve maatregelen. Woont iemand in een probleemwijk? Wie roep ik te hulp als het nodig is? Neem ik een collega mee, of misschien zelfs een wijkagent?"

Risico-inventarisatie
Tijdens de regiosessies begin februari speelden de zorgprofessionals rollenspellen met acteurs en leerden ze werken met een checklist voor risico-inventarisatie. Ook wisselden ze praktische tips uit, zoals het delen van je agenda met je collega's, het samenwerken met wijkagenten of wijkteams en het vastleggen van risicofactoren in signaleringslijsten en cliëntendossiers. Zorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld convenanten te sluiten met de regionale politie.

Regiosessies
De regiosessies 'Risico's van ambulant en alleen werken' zijn onderdeel van actieplan 'Veilig Werken in de Zorg'. In maart staan nieuwe sessies gepland over een ander thema rondom veilig werken.

Informatie en materiaal over 'Veilig Werken in de Zorg' op www.duidelijkoveragressie.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!