Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Afspraken over gespecialiseerde jeugdzorg

21 oktober 2014 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, welzijn en sport) en Fred Teeven (Veiligheid en justitie) hebben over bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp afspraken gemaakt met gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten kopen samen bovenregionale functies van specialistische jeugdhulp in, waarbij goedlopende onderhandelingen niet mogen worden belemmerd door deze afspraken.

Inkoopafspraken mogen er niet toe leiden dat zorgaanbieders te maken krijgen met minder inkomsten, waardoor deze specialistische functies gevaar lopen. De afspraken zijn een waarborg voor het kunnen voortbestaan van specialistische jeugdhulp en ze bieden volgens de bewindslieden rust en vertrouwen voor gemeenten en aanbieders in de laatste weken van het inkoopproces.

Nu, volgend jaar, en daarna
Staatssecretaris Van Rijn: "Kinderen die het nodig hebben en hun ouders moeten op deze specialistische jeugdhulp kunnen rekenen. Nu, volgend jaar en in de jaren daarna. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de inkoop en de organisatie ervan. Alle betrokkenen laten met deze afspraken zien dat zij zich daar verantwoordelijk voor voelen. We vertrouwen erop dat daardoor een goede start gemaakt kan worden met de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015."

Woonplaatsbeginsel
De afspraken gaan onder andere over solidariteit tussen Rijk en gemeenten als de zorgvraag op landelijk niveau anders is dan geraamd, over monitoring, over de uitwerking van het woonplaatsbeginsel en over inzicht in kosten. Als de continuïteit van zorg desondanks in gevaar lijkt te komen, kunnen instellingen zich melden bij de Transitie autoriteit jeugd voor advisering en bemiddeling.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!