Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Afgestemde zorg aan loverboyslachtoffers met licht verstandelijke beperking

1 maart 2017 Door de redactie Geen reacties

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en/of psychische problemen vormen een kwetsbare groep en zijn een makkelijke prooi voor loverboys. Om deze jongeren weerbaarder te maken tegen mensenhandel (loverboys) heeft staatssecretaris Martijn van Rijn (Vws) tien aanbevelingen in ontvangst genomen van de commissie Mensenhandel/loverboyproblematiek Lvb en psychische problematiek.

Dat gebeurde tijdens de landelijke conferentie ‘Mensenhandel, ondermijning en loverboyproblematiek’ die 16 februari in Utrecht gehouden werd. De tien aanbevelingen lijken op de handreikingen die momenteel al gebruikt worden voor slachtoffers van mensenhandel of loverboys. Deze waren echter niet voldoende afgestemd op jongeren met een lichte verstandelijke beperking en/of psychische problemen.

Het Landelijk Kenniscentrum Lvb, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Ggz Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vgn) en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (Vobc) hebben de bestaande handreikingen een update gegeven, waardoor ze bruikbaar zijn voor zorgprofessionals en andere organisaties die met deze jongeren werken.


De aanbevelingen vanuit vier betrokken sectoren:
Professionals in zorg, strafrecht, onderwijs en gemeenten:

 1. bieden goede voorlichting aan alle jongeren over seks en social media, afgestemd op hun verstandelijke vermogens
 2. stellen de veiligheid van jongeren in de hulp centraal middels een veiligheidsplan. Daarin worden risico’s beschreven die betrekking hebben op vervoer, onderwijs, social media en vermissing
 3. bieden gezamenlijk de best mogelijke (trauma)behandeling op basis van de huidige kennis
 4. sluiten aan op de aanwezige verstandelijke beperking en/of psychische problematiek in de manier waarop ze met mogelijke slachtoffers omgaan


  Zorg-, strafrecht-, onderwijsorganisaties, brancheverenigingen en kennisinstituten:

 5. richten (inter)sectoraal cyclische deskundigheidsbevordering in. Door op gezette tijden reeds bestaande inzichten/kennis te herhalen en te updaten met nieuwe inzichten, kunnen risicofactoren voortijdig worden onderkend en een doorgaande lijn van misbruik of verwaarlozing eerder worden doorbroken
 6. hanteren de elementen uit de kwaliteitskaders Voorkomen seksueel misbruik en Aanpak voorkomen loverboyslachtoffers


  Zorg-, strafrecht-, onderwijsorganisaties en de lokale en landelijke overheid:

 7. hanteren een integrale bandering en werken sectoroverstijgend
 8. sluiten aan bij regionale meldpunten mensenhandel en/of werken nauw samen met een door Comensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel) aangestelde regionale zorgcoördinator
 9. coördineren en versterken de implementatie en het onderhoud van de aanpak brancheoverstijgend


  Alle organisaties en betrokkenen:

 10. zetten blijvend in op het bespreekbaar maken van seksualiteit.


De conferentie begon met indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen Angela en Hajar. Zij pleitten naast de tien aanbevelingen voor een elfde, namelijk het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij voorlichting en preventie. Vanaf maart komt er meer informatie over de
uitkomsten van de conferentie op de website van het landelijk kenniscentrum Lvb.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!