Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Afbraak persoonsgebonden budget

1 juni 2011 Door de redactie Geen reacties

Het kabinet is van plan om het persoongebonden budget (pgb) bijna helemaal af te schaffen. 90 % van de budgets (117.000) moeten vervallen, 10% van de budgethouders mogen het houden. De overheid wil in totaal 2 miljard bezuinigen op de Awbz. Budgethouders en cliëntenorganisaties zijn in paniek geraakt.

De Cg-raad waarschuwt dat meer dan honderdduizend chronisch zieken en gehandicapten hierdoor in grote problemen komen. Het pgb is ooit ingevoerd om mensen met een handicap of chronische ziekte meer regie te geven over de zorg die ze nodig hebben. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Tweede kamer dat mantelzorgers een grotere rol moeten gaan spelen bij het begeleiden en verzorgen van mensen die hulp nodig hebben. Het gaat om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, ouderen met lichamelijke of verstandelijke problemen, volwassenen en jongeren met psychische ziektes. Een deel van de begeleiding moet worden overgenomen door gemeentes.

Hulp aan huis
De mogelijkheid om in je eigen huis met het pgb zelf begeleiding in te kopen komt bijna geheel te vervallen. Alleen pgb’s waarmee kleinschalige voorzieningen worden gefinancierd blijven in stand. Budgethouders en cliëntenorganisaties vrezen dat veel huidige budgethouders alsnog een beroep zullen gaan doen op intramurale awbz-zorg, waarmee ze een stuk duurder zullen worden voor de overheid.

Huur betalen
Het kabinet is ook van plan om na 2013 huur te vragen aan mensen die in een awbz-instelling wonen. Wie te weinig inkomen heeft maakt kans op huurtoeslag.In 2013 wil de staatsecretaris dan weer wel 852 miljoen euro beschikbaar stellen aan zorginstellingen om 12.000 extra medewerkers aan te trekken en op te leiden. In het gedoogakkoord staat dat het kabinet daar een miljard euro voor zou uittrekken. (1.000 miljoen euro).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!