Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Advies: Splits de Sw in tweeën

20 september 2011 Door de redactie Geen reacties

Splits de sociale werkvoorziening in twee domeinen: werk in een reguliere omgeving en werk in een beschutte omgeving. Voor dat laatste moet de sociale werkvoorziening (begeleid werk) gaan samenwerken met de Awbz (dagbesteding).  Dit staat in een advies van de commissie Toekomst en transitie sociale werkvoorziening.

Volgens de commissie, met als voorzitter Anton Westerlaken, kunnen veel meer mensen met een beperking in het gewone bedrijfsleven aan het werk dan nu, zeker als de behoefte aan personeel op de arbeidsmarkt blijft groeien. De commissie waarschuwt wel voor al te groot optimisme.  Om zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het werk te krijgen, zou er één landelijke detacheringsaanpak moeten worden ontwikkeld, met regionale uitvoerders en de gemeente als opdrachtgever. Dat helpt werkgevers om zonder risico’s of veel administratieve rompslomp aan mensen te komen en verzekert hen van goede begeleiding.

Beschermd Werk
Voor mensen die niet in het vrije bedrijf aan het werk kunnen, stelt de commissie voor om, in samenwerking tussen de sociale werkvoorziening en de Awbz, te komen tot Beschermd Werk. Deze bundeling van kennis en expertise moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige voorziening die eenvoudig werk biedt. In zijn analyse van de huidige situatie stelt de commissie vast dat er grote verschillen zijn tussen de Sociale werkvoorzieningbedrijven.  Een deel van de bedrijven heeft al veel mensen ‘buiten het bedrijf’ aan het werk. Bij andere bedrijven gaat vernieuwing veel langzamer, en dat moet veranderen, vindt de commissie.  Om de vernieuwing te versnellen moet een onafhankelijk herstructurerings- en transitiefonds worden ingesteld, dat de trage bedrijven op weg helpt.

Financieel gat
Over de Sw-financiering zegt de commissie dat bezuinigingen in combinatie met de huidige cao, leiden tot een financieel gat. De bezuinigingen noemt de commissie een zware dobber voor de bedrijven. Die kunnen overigens nog wel efficiënter werken en meer inkomsten binnenhalen. Maar er moet ook balans zijn: vernieuwing mag niet tot ongelukken leiden.

Lees het advies van de commissie op www.vng.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!