Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Administratieve druk nog steeds te hoog voor zorgverleners

2 januari 2018 Door de redactie Geen reacties

Als zorgverleners besteed je gemiddeld 10,5 uur per week aan administratie. Uit een vragenlijstonderzoek onder het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging blijkt dat 64% van de ondervraagden de administratieve druk te hoog vindt. Oplossingen voor het verlagen van deze druk zijn de hoeveelheid administratie verminderen en zorgverleners helpen met efficiënt administreren.

Uit vragenlijsten onder ruim 1500 zorgverleners bleek de hoeveelheid administratie een pijnpunt bij veel zorgverleners.

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners schatten in dat ze gemiddeld 10,5 uur per week aan administratie besteden, terwijl zij een arbeidscontract van gemiddeld 26,2 uur hebben. Ruim 7 uur besteden zij aan cliëntgebonden administratie en ruim 3 uur aan niet-cliëntgebonden administratie, zoals declaraties. Verpleegkundigen in de thuiszorg besteden met 13,2 uur per week de meeste tijd aan administratie.

De hoge administratieve druk is in alle sectoren van de zorg voelbaar. Bijna twee derde van de zorgverleners vindt de administratieve druk te hoog. In de geestelijke gezondheidszorg wordt de hoogste druk gevoeld: 78% van de verpleegkundigen vindt hun administratieve druk te hoog. De laagste druk wordt gevoeld door verzorgenden in de thuiszorg, maar ook daar vindt een meerderheid van 55% de administratieve druk te hoog.

Zorgverleners die de administratieve druk te hoog vinden besteden wekelijks gemiddeld 11,2 uur aan administratie. Dat is 2 uur méér dan degenen die de druk niet te hoog vinden.


Vier oplossingsrichtingen
De ervaren administratieve druk wordt lager als leidinggevenden en managers zouden kijken hoe de administratie beperkt blijft. Daarvoor noemt Nivel vier oplossingsrichtingen:

  1. Vermijden van dubbele administratie en het vastleggen van zaken waar uiteindelijk niets mee wordt gedaan.
  2. Zoeken naar manieren om de administratieve werkzaamheden in te passen in het dagelijks werk.
  3. Een overzichtelijker en gemakkelijker ict-systeem gebruiken (ongeveer dertig procent van de zorgverleners is daar ontevreden over).
  4. Het feitelijk aantal uren dat de zorgverlener besteedt aan administratie verminderen.


Het onderzoek
Najaar 2017 werd naar 2523 deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging een vragenlijst gestuurd. Deze werd door 1573 deelnemers ingevuld (respons 63%).

Met cliëntgebonden administratie werd het schrijven van rapportages, zorg(leef)plannen, overdrachten of het invullen van checklists bedoeld. Het registreren van gewerkte uren, declaraties of het vastleggen van meldingen van incidenten zijn voorbeelden van niet-cliëntgebonden administratie. Het onderzoek werd uitgevoerd met een subsidie van het Ministerie van VWS.  |


Administratieve druk: méér dan kwestie van tijd. Door A. de Veer, K. de Groot en anderen. Download het onderzoek via www.nivel.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!