Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Actieprogramma voor terugdringen psychofarmaca bij onbegrepen gedrag

14 januari 2016 Door de redactie Geen reacties

Mensen met dementie of een verstandelijke beperking die onrustig en onbegrepen gedrag vertonen, krijgen vaak kalmerende medicatie ofwel psychofarmaca. Meestal onnodig, want er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Het programma ‘Het kan beter met minder’ moet zorgverleners bewuster maken van het gebruik van psychofarmaca en oneigenlijk gebruik terugdringen.

Cliënten krijgen nog te vaak psychofarmaca bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, ministerie van Vws en Igz. Medicatie bestrijdt acute symptomen (zoals dwalen, agressie of rusteloosheid), maar laat onderliggende oorzaken onopgelost. De medicijnen hebben grote invloed op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, de werkzaamheid is beperkt (slechts 1 op de 5 mensen heeft er baat bij) en de bijwerkingen zijn aanzienlijk.

Sufheid, slecht lopen, moeite met slikken en risico’s op beroerte, longontsteking en overlijden komen regelmatig voor. Alle binnenlandse en buitenlandse richtlijnen geven aan dat alternatieve interventies de voorkeur hebben. Het wetsvoorstel zorg en dwang ondersteunt dit. Uitgangspunt is het principe ‘nee, tenzij…’: beperking van iemands vrijheid, waaronder het onvrijwillig toedienen van gedragsmedicatie, is alleen toegestaan als het niet anders kan.

Vilans organiseert een conferentie op 22 januari waar ze 30 zorgorganisaties willen werven die zich

  • hard willen maken voor het bewust gebruik van psychofarmaca.
  • streven naar 0% oneigenlijk psychofarmacagebruik.

Cliënten en hun netwerk moeten hierbij actief betrokken worden.

Dit actieprogramma heet ‘het kan beter met minder’ en onderzoekt direct ook het effect van alle inspanningen, samen met onderzoekers van Centrum verstandelijke beperking en psychiatrie en Umcg.

Lees meer over het programma Het kan beter met minder psychofarmaca

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!