Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Accepteer Wajonger op de werkvloer

25 augustus 2010 Door de redactie Geen reacties

'Je ziet dat hij zich wil inzetten en hard wil werken. Dan kun je het ook beter accepteren als het eens niet gaat zoals het zou moeten.' Jongeren met een Wajong-indicatie raken hun baan minder snel kwijt als ze zich geaccepteerd voelen op hun werk. Dat is een van de conclusies in het onderzoeksrapport 'Wajongers op de werkvloer.'

In het onderzoek 'Wajongers op de werkvloer' heeft de Raad voor werk en inkomen (Rwi) onderzocht wat leidinggevenden, collega's en Wajongers in het midden- en kleinbedrijf kunnen doen om het werkplezier van Wajongers en hun collega's te vergroten, en uitval te voorkomen. Directe en open communicatie, goede begeleiding binnen het bedrijf en goed inzicht in mogelijkheden en beperkingen zijn daar belangrijke voorwaarden voor.

Bereid de medewerkers goed voor op de komst van een Wajonger, adviseren de onderzoekers. Wanneer zich problemen voordoen, spring daar dan snel op in. Volgens het onderzoek hebben de ondervraagde werkgevers een positieve houding ten opzichte van Wajongers als werknemers.

Collega's accepteren een Wajonger eerder als zij zicht hebben op zijn mogelijkheden en beperkingen. Openheid daarover vergroot het wederzijdse begrip. Ook de begeleiding van de Wajongers moet goed worden geregeld. Vaak helpt het om één collega als aanspreekpunt voor de Wajonger aan te wijzen.

De inzichten uit het onderzoek worden gebundeld in een handreiking voor werkgevers.
Het onderzoeksrapport Wajongers op de werkvloer is te downloaden op www.rwi.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!