Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aantal verslaafden met beperking neemt toe

30 augustus 2012 Door de redactie Geen reacties

Steeds vaker krijgen organisaties die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking te maken met verslavingsproblemen bij hun cliënten. Ook de verslavingszorg en andere sectoren als het gevangeniswezen signaleren een toename van het probleem. Instellingen uit de twee sectoren slaan vaker de handen ineen om een passende oplossing te vinden voor de problemen.

Resultaat is onder andere dat Novadic-Kentron, het Brabantse instituut voor verslavingszorg, een kliniek voor licht verstandelijk gehandicapten is gestart in Breda. De verslavingszorg gaat nu ook samenwerken met Mee, de organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. Doel is een adequate behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking met verslavingsproblemen al in een vroeg stadium mogelijk te maken.

Eigen verantwoordelijkheid
Dat de groep cliënten met gecombineerde problematiek groeit, is volgens Mee vooral te wijten aan de veranderende maatschappij, die een steeds groter beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers.

Lieke Denissen, gedragskundige Mee Zuidoost Brabant en coördinator van het regionale netwerk vg-ggz: "Voor mensen die een licht verstandelijke beperking hebben of die moeilijk leren, is het zelfstandig vorm geven aan hun leven een lastige taak. Ze vallen vaak tussen wal en schip, met als gevolg: faalervaringen, stress, spanning en vaak ook psychische klachten. Door alcohol en drugs neemt de spanning - op de korte termijn – af. Die geven hun het gevoel bij een groep te horen. De gevolgen zijn onmiskenbaar en voor hen lastig te overzien. Dit maakt deze mensen zeer kwetsbaar voor het ontwikkelen van een verslaving en relatief moeilijk behandelbaar. Het is goed dat instellingen uit de verschillende sectoren zich over deze groeiende doelgroep buigen om voorwaarden te scheppen waardoor een cliënt weer regie kan voeren over zijn eigen leven."

Op tijd
Novadic-Kentron en Mee willen de problematiek op tijd aanpakken. Toon Wouters, hoofd indicatiestelling van Novadic-Kentron: "Hoe sneller we ingrijpen in een verslavingsproces, hoe groter de kans op succes. Daarom is het mooi dat Mee zitting neemt in onze indicatiecommissie. Hun kennis van de doelgroep helpt om tot succesvolle behandeling te komen en afspraken te maken over het traject na de behandeling. Tegelijkertijd profiteert Mee van onze deskundigheid. Zij zullen signalen van uit de hand lopend middelengebruik bij hun cliënten sneller herkennen en beter in staat zijn hulp te bieden in hun eigen begeleiding."

Op 4 september worden de samenwerkingsafspraken tussen Mee en Novadic-Kentron tijdens een feestelijke startbijeenkomst bekrachtigd

Lees meer op de site van Mee zuid-oost Brabant.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!