Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aantal cliënten daalt licht

15 maart 2011 Door de redactie Geen reacties

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg is in 2009 voor het eerst in jaren gedaald met 1,3% naar 155.523. Dat staat in het Brancherapport gehandicaptenzorg 2010 van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (Vgn). Vooral het aantal extramurale cliënten is afgenomen, het aantal cliënten met verblijf neemt nog steeds licht toe.

Het aantal extramurale cliënten nam in 2009 af met bijna 6%. Een verklaring hiervoor is de invoering van de pakketmaatregelen in 2009. Als gevolg daarvan worden begeleiding en dagbesteding voor cliënten met een lichte beperking niet meer vergoed uit de Awbz. De omvang van de zorg aan deze mensen nam met iets meer dan 2% af. Daaruit concludeert de Vgn dat vooral cliënten met een lichte zorgvraag geen toegang meer hebben tot de zorg. Het aantal cliënten met verblijf steeg in 2009 met 5%. Deze groei komt overeen met de groei van de afgelopen jaren. Beide ontwikkelingen resulteren in een netto daling van 2.040 cliënten.

Omzetgroei
De gehandicaptenzorg groeide in 2009 financieel met 9%. Investeringen in de huisvesting en het uitbreiden van capaciteit vormen een belangrijke verklaring voor de financiële groei. Dankzij de verbeterde huisvesting zullen de komende jaren alle cliënten beschikken over woonruimte die voldoet aan de huidige privacy-eisen. Ook de reserves zijn toegenomen.

Voldoende personeel
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagt de gehandicaptensector er nog steeds in om voldoende medewerkers aan te trekken. De instroom van nieuwe medewerkers wordt is te danken aan investeringen in de opleidingen.

Het Brancherapport gehandicaptenzorg 2010 is te vinden op de site van de Vgn.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!