Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aantal banen in de zorg daalt drastisch

28 oktober 2013 Door de redactie Geen reacties

De werkgelegenheid in de zorg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen als gevolg van de hervormingen (Wbz-Wmo, jeugdzorg, participatiewet). In een Plan van aanpak aan de Tweede kamer schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hoe zij de veranderingen in de werkgelegenheid op een verantwoorde manier willen laten verlopen.

De Vereniging gehandicaptenzorg Nederland vindt dat de bewindslieden de gevolgen veel te rooskleurig voorstellen. Het verlies aan banen in de gehandicaptenzorg is nu al ernstig. De werkgelegenheid in de langdurige zorg en de jeugdzorg zal volgens het ministerie in 2015 met 22.000 voltijdbanen (36.000 personen) afnemen. Na 2015 neemt de werkgelegenheid weer toe door groeiende zorguitgaven en vergrijzing. De werkgelegenheid ligt daardoor in 2017 op een hoger niveau dan in 2011 en nog ongeveer 15 duizend voltijdbanen (25 duizend personen) lager dan in 2013.

De Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (Vgn) noemt de cijfers veel te rooskleurig. Bij instellingen voor de gehandicaptenzorg leidden de stelselherzieningen nu al tot 20.000 ontslagen op een totaal van 160.000 medewerkers. De maatregelen die Vws voorstelt om mensen van werk naar werk te begeleiden vindt de Vgn volstrekt onvoldoende.

Natuurlijk verloop
De verwachte daling in de werkgelegenheid kan volgens de bewindsleden voor een deel worden opgevangen door natuurlijk verloop. Het netto verloop in de huidige Awbz is 35.000 voltijdbanen (55 duizend personen per jaar). Het verlies aan werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp door natuurlijk verloop worden opgevangen in 31 maanden. In de langdurige geestelijke gezondheidszorg is dit een half jaar, in de gehandicaptenzorg vier maanden. Een deel van de werkgelegenheid verschuift van het publieke naar het private domein: huishoudelijk werk wordt niet langer door een thuishulp gedaan, maar door een zelf ingehuurde schoonmaker. Verder verwachten Schippers en Van Rijn dat de effecten worden gedempt door een gematigde loonontwikkeling.

Aanpak kabinet
De bewindslieden noemen in hun brief aan de Tweede kamer de volgende uitgangspunten voor hun aanpak:
De continuïteit en de kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd door afspraken over overname van personeel en het zoveel mogelijk in stand houden van de relatie cliënt-zorgverlener. Gemeenten en aanbieders moeten onnodige onzekerheid voorkomen door snelle afspraken over zorginkoop en zorglevering te maken. De Wmo wordt op dit punt strenger geformuleerd.

Zelf betalen
De overheveling moet zo zuinig mogelijk worden uitgevoerd. De instellingen in de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren financieel steeds gezonder geworden. Volgens de bewindslieden kunnen ze overgangskosten best zelf betalen zonder dat dit ten koste gaat van hun medewerkers.

Het kabinet stelt 590 miljoen euro beschikbaar voor het begeleiden van mensen 'van werk naar werk' en voor om- her- en bijscholing. Ook komt er 7 miljoen in 2013 en 11 miljoen in 2014 extra in een stagefonds.

Lees meer over het plan van aanpak de site van het ministerie van Vws.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!