Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aanpak voor hulp aan gezin met hersenbeschadigde ouder

14 april 2014 Door de redactie Geen reacties

Als een vader of moeder hersenletsel oploopt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het hele gezin. Kennisorganisatie voor de zorg Vilans heeft een praktische richtlijn en een boek met hulpmiddelen en tips opgesteld om gezinnen met een ouder met niet aangeboren hersenletsel beter te kunnen helpen. Wat is er nodig voor goede ambulante begeleiding en behandeling van deze gezinnen? Wat zijn bruikbare methodieken? De praktische richtlijn en de toolkit die Vilans daarvoor heeft opgesteld, zijn direct toepasbaar zijn voor managers, gedragskundigen en begeleiders.

Gevolgen voor het gezin
"Hersenletsel is als een bom die in het gezin ontploft" aldus de partner van een getroffene. De veranderingen in fysiek, cognitief en emotioneel functioneren, in de persoonlijkheid en het gedrag worden vaak pas zichtbaar als getroffenen thuis hun dagelijks leven weer proberen op te pakken. Het hele gezin komt onder druk te staan. Gezinsleden moeten hun weg zien te vinden in de omgang met het gezinslid dat in vele opzichten anders is dan voorheen. Ze maken een rouwproces door en zijn emotioneel gezien langdurig zwaar belast.

Kinderen
Kinderen van een ouder met niet aangeboren hersenletsel lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van emotionele problemen en gedragsproblemen. Sommige gezinnen slagen er in zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig.

Richtlijn
Gehandicaptenorganisaties de Noorderbrug, Sherpa, Siza, Swz en Zozijn hebben onder begeleiding van Vilans bruikbare methodieken en hulpmiddelen in kaart gebracht.

De 'Richtlijn voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel' beschrijft waar gezinsbegeleiding en -behandeling aan moet voldoen om recht te doen aan de zorgbehoefte van deze gezinnen. De richtlijn biedt zowel de manager als de gedragskundige en de begeleider inzicht in de juiste begeleiding en behandeling.

Toolkit
De 'Toolkit voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel' biedt een overzicht van de methodieken en tools die hun waarde hebben bewezen voor de begeleiding van gezinnen van een ouder met niet aangeboren hersenletsel.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!