Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aanpak gedragsproblemen op school

15 januari 2010 Door de redactie Geen reacties

Drie basisscholen in Zwolle en hogeschool Windesheim pakken op een nieuwe manier gedragsproblemen bij kinderen aan. Dat gebeurt in de tweejarige pilot 'School wide positive behavior support', een van oorsprong Amerikaanse aanpak.

Het model swpbs is erop gericht om gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkómen. Twee gewone basisscholen en een speciale school creëren een positief en warm pedagogisch klimaat voor al hun leerlingen. De kinderen leren welk gedrag van hen wordt verwacht. De leraar let vooral op positief gedrag. Dat werkt beter dan corrigeren van negatief gedrag.

Leerlingen met gedragsproblemen of een neiging daartoe krijgen ondersteuning, zowel bij het leren als op sociaal-emotioneel vlak. Om erachter te komen waarom een kind moeilijk gedrag vertoont, vindt onderzoek plaats naar de achtergronden van het kind en het gedrag. Kenmerkend is verder de schoolbrede aanpak. Iedereen wordt erbij betrokken: van de conciërge tot de directeur, van leerlingen tot ouders.

Op scholen in de Verenigde staten en Scandinavië zijn positieve ervaringen opgedaan met de methode. Gedragsproblemen nemen af, de sfeer in school is positief en veilig en de schoolresultaten verbeteren aanzienlijk.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!