Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aandacht voor laaggeletterde patiënt

10 september 2012 Door de redactie Geen reacties

Er is een handleiding ontwikkeld voor artsen en werkers in de gezondheidszorg om mensen die niet of nauwelijks lezen, beter te helpen. Het pakket  ‘Gezonde Taal, omgaan met laaggeletterdheid in de zorg’ is ontwikkeld door het Universitair medisch centrum Utrecht en de stichting Lezen & schrijven.

De tookit is bedoeld om medewerkers in de gezondheidszorg ervan bewust te maken dat mensen die niet kunnen lezen, veel informatie mislopen. Daarnaast krijgen zorgverleners concrete adviezen om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. De toolkit bevat informatie over de risico’s die patiënten lopen en de misverstanden die ontstaan als patiënten onvoldoende geletterd zijn. Tegelijkertijd biedt de toolkit zorgverleners richtlijnen voor de begeleiding en bevat het een methode waarmee poliklinieken hun proces beter kunnen inrichten op laaggeletterden.

Minder gezond
Mensen die niet of onvoldoende lezen, schrijven en rekenen zijn minder gezond en bezoeken vaker een arts dan mensen die wel geletterd zijn. Laaggeletterden begrijpen veel informatie en instructies niet goed, waardoor de kans op fouten en misverstanden groot is. Zorgverleners kunnen niet voldoen aan de wettelijke plicht  dat de patiënt geïnformeerd moet zijn als hij toestemming geeft voor de behandeling, als de patiënt de informatie niet goed begrijpt. Laaggeletterdheid leidt tot slechtere therapietrouw, en vertraging in het behandelproces. De meerkosten voor de zorgsector door laaggeletterdheid worden geschat op 61 miljoen euro per jaar.

Het Umc Utrecht richt zich op zowel laaggeletterdheid onder patiënten als onder medewerkers. Voor beide doelgroepen is een apart traject uitgezet.  Lees meer de site van het Umc.

Eerder al gaf de Landelijke huisartsenvereniging een toolkit uit voor artsen om beter te kunnen omgaan met niet-lezende patiënten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!