Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aandacht voor arbeidsbelasting in zorg blijft nodig

14 juli 2014 Door de redactie Geen reacties

Volgens de Inspectie van Sociale zaken en werkgelegenheid blijft aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting van zorgmedewerkers hard nodig. Weliswaar is de aanpak van de werkdruk in zorginstellingen verbeterd, maar het percentage instellingen met onvoldoende maatregelen tegen agressie is toegenomen. Psychosociale arbeidsbelasting veroorzaakt in de sector de helft van door werk veroorzaakt verzuim. Instellingen in de gehandicaptenzorg scoren slechter dan gemiddeld bij de aanpak van dit soort arbeidsbelasting.

Werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie leiden tot stress. Werkgevers zijn verplicht om werknemers hiervoor te beschermen. In de periode april 2013 tot februari 2014 heeft de Inspectie Szw 1.264 afdelingen geïnspecteerd in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg.

Werkdruk
De Inspectie zegt dat de werkdruk in de zorg beter wordt aangepakt. Had in 2012 nog maar 20% van de bezochte instellingen voldoende maatregelen getroffen, bij de laatste inspectie was dat ruim de helft van de instellingen. De jeugdzorg laat de grootste vooruitgang zien van 14% naar 60%. Instellingen die niet zijn aangesloten zijn bij een brancheorganisatie doen het slechter.

Aandacht voor agressie
In 2012 werden bij 40% van de instellingen overtredingen geconstateerd op het terrein van agressie, nu is dit 60%. De Inspectie ziet hiervoor verschillende oorzaken. Zo vindt er een verschuiving plaats van de intramurale zorg naar extramurale zorg. Een werknemer kan daardoor vaker te maken krijgen met agressie. De risico-inventarisatie, procedures en maatregelen zijn daar nog niet aan aangepast.

Tijdelijk personeel
Ook wordt vaker lager opgeleid of tijdelijk personeel ingezet. Zij hebben minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen.


De Inspectie vindt dat de instellingen meer aan voorlichting en training moeten doen. De Inspectie Swz gaat de komende vier jaar extra aandacht besteden aan de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. Die voorkomt dat medewerkers ziek worden door overbelasting, waardoor zij duurzamer inzetbaar blijven.

Lees de cijfers op de site van de inspectie voor sociale zaken

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!