Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Aan het werk met hulp

24 november 2010 Door de redactie Geen reacties

Meer dan de helft van de werkzoekenden met re-integratieondersteuning slaagt erin om aan het werk te komen. Voor niet uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidshandicap en bijstandsgerechtigden is dat moeilijker te realiseren. Dat is te lezen in het 'Factsheet re-integratie' van de Raad voor werk en inkomen.

In het feitenoverzicht worden vragen over uitgaven, doelen, bereik en effecten van re-integratie beantwoord. De totale uitgaven aan re-integratie bedroegen in 2009 3,6 miljard euro. Van de mensen die in 2007 zijn gestart met een vorm van re-integratieondersteuning, is 55% binnen 24 maanden aan het werk. WW'ers stromen het meest uit naar werk (61%). Arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden het minst (48%). Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen, zal re-integratieondersteuning voor minder mensen beschikbaar zijn. De Rwi dringt erop aan de keuze voor wie een re-integratieondersteuning beschikbaar is, te baseren op een goede diagnose.

Stijging
De verwachting voor de komende jaren is een verdere daling van de uitgaven voor arbeidsongeschiktheidsregelingen. Daartegenover staat een sterke stijging in de uitgaven voor re-integratie Wajong. Dat heeft te maken met een intensivering van de activerende aanpak en een groter beroep op trajecten voor deze doelgroep en met een andere financieringssystematiek. Het Factsheet is te downloaden op www.rwi.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!