Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

800.000 euro om Vlaanderen autismevriendelijker te maken

16 januari 2018 Door de redactie Geen reacties

De Vlaamse regering investeert 800.000 euro in het actieplan Autisme. Dat moet Vlaanderen de komende jaren autismevriendelijker maken, met betere voorlichting en hulpverlening aan mensen met autisme en meer onderzoek naar autisme.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil het geld onder meer gebruiken om de kennis over autisme te vergroten. Zo gaat er ruim 50.000 euro naar de Vlaamse Vereniging Autisme om meer ‘inleefsessies’ te organiseren voor scholen en bedrijven. In zo’n sessie vertellen twee personen (waarvan eentje met autisme) over deze stoornis.

Daarnaast komt er een nieuw steunpunt Mens en Samenleving, met meer voorlichting voor professionals. De focus ligt hierop:

  • Wat is autisme?
  • Hoe manifesteert het zich?


De website www.participate-autisme.be ontvangt eveneens een bedrag voor het beter informeren van mensen met autisme en hun omgeving.

Onderzoek
Volgens de krant De Morgen gaat er ook nog 140.000 euro naar vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en onderzoek naar praktische handvatten voor professionals en wordt er 80.000 euro gereserveerd voor het zoeken naar een passend model voor regionale samenwerking en ondersteuningsnetwerken.

Het grootste deel van het jaarbudget voor het actieplan Autisme gaat naar al bestaande ondersteuningsnetwerken voor kinderen met een beperking (waar ook autisme onder valt). Het gaat hierbij om een bedrag van 375.000 euro.


Meer hulp
De Vlaamse overheid maakt verder 900.000 euro vrij voor de vier centra voor ontwikkelingsstoornissen. Dat geld is vooral bedoeld om de capaciteit fors uit te breiden. Kinderen die er gediagnosticeerd moeten worden, hebben vaak te maken met een wachttijd van een jaar.

Er komt ook onderzoek naar hoe de hulpverlening aan kinderen en volwassenen met autisme beter op elkaar afgestemd kan worden. Daar moeten speciale trajecten uit voortkomen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap schat dat 9 procent van de mensen met een erkenning autisme heeft. Veertig procent van deze groep heeft daarbij ook nog een andere stoornis of beperking.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!