Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

7,5 % Van de kinderen krijgt jeugdzorg

20 oktober 2011 Door de redactie Geen reacties

Terwijl het aantal jongeren inNederland nauwelijks is toegenomen tussen 2000 en 2009, heeft de jeugdzorg wel steeds meer cliënten gekregen, en zijn de kosten voor jeugdzorg sterk gestegen in die periode. 7,5 procent van kinderen tussen 0 en 17 jaar krijgt nu enige of meerdere vormen van jeugdzorg.

Of een kind in de jeugdzorg terechtkomt heeft minder te maken met zijn persoonlijke eigenschappen dan met de kenmerken van het gezin waaruit hij komt. Dat staat in een nieuw onderzoek van het Sociaal cultureel planbureau. Bij alle jeugdzorgvoorzieningen stijgt het gebruik met 8% per jaar. Dit geldt zowel voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de provinciale jeugdzorg (pjz) als de voorzieningen voor jeugdigen met een licht verstandelijke handicap (lvg).  Vooral van de ambulante vormen van zorg wordt meer gebruik gemaakt. Die zorg is goedkoper en de stijging in de kosten blijft daardoor beperkt tot 6% per jaar.

Gezinskenmerken
In 2009 maakten circa 377.000 jeugdigen gebruik van een jeugdzorgvoorziening. Er is een grote overlap in gebruik tussen de verschillende voorzieningen. In termen van unieke cliënten gaat het om circa 265.000 jeugdigen (7,5% van alle 0-17 jarigen).  Min of meer toevallige omstandigheden leiden ertoe dat voor een jeugdzorgprobleem als een psychisch, sociaal of justitieel probleem hulp gezocht wordt. Gezinskenmerken zoals financieel-economische situatie en gezinsvorm en de mate waarin ouders in aanraking komen met de politie, spelen de grootste rol bij de verklaring van het gebruik van jeugdzorg.

Jeugdzorg in groeifase. Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Te downloaden of te koop op www.scp.nl. Prijs € 9,90.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!