Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

60 Miljoen euro om kennis sociale werkplaats te verspreiden

21 april 2015 Door de redactie Geen reacties

Sociale werkbedrijven hebben een schat aan kennis en ervaring in huis, aldus het ministerie van Sociale zaken. Zij zetten die in om mensen met beperking aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Het Rijk stelt 30 miljoen euro beschikbaar om de sociale werkvoorziening daarbij te helpen.

Omdat is afgesproken dat gemeenten en fondsen eenzelfde bedrag bij leggen, is in totaal 60 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing in sociale werkbedrijven. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken en werkgelegenheid: "De kennis die bij sociale werkvoorzienings-bedrijven hebben opgebouwd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, is van onschatbare waarde. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen hervormingen en innovaties worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet gebruik blijven maken van de kennis en ervaring van sw-bedrijven. Nu, en in de toekomst".

Banen creëren
Waar kan de 30 miljoen euro voor worden gebruikt? Er zijn drie mogelijkheden:

  • De sociale werkbedrijven kunnen alleen of in hun regio, plannen indienen om wsw-ers, mensen die nog op de wachtlijst staan of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet verder te ontwikkelen of aan werk te helpen.
  • Daarnaast maken plannen kans als zij er voor zorgen dat de expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven verder wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hen te trainen in het creëren van banen die geschikt zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
  • Als laatste kan het geld worden gebruikt om sw-bedrijven beter toe te rusten voor de Participatiewet, bijvoorbeeld door op in hun regio beter samen te werken. Want de kans dat kandidaten op een goede werkplek komen en er banen worden gecreëerd voor mensen me een beperking, wordt groter als werkgevers, bemiddelaars en werknemers goed samenwerken.

Zinvol en gewaardeerd werk
Het extra geld moet ervoor zorgen dat meer mensen een plek vinden waar ze zinvol en gewaardeerd werk kunnen doen. Het liefst in een gewoon bedrijf. "De kansen zijn er, maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen niet zo maar aan de slag," volgens Job Cohen, voorzitter van sw brancheorganisatie Cedris. "Sociale werkbedrijven kunnen mensen begeleiden. Samen met werkgevers creëren ze geschikte werkplekken. Deze 60 miljoen euro biedt een kans om de kennis en dienstverlening van de sociale werkbedrijven zo te ontwikkelen dat meer mensen een werkplek krijgen waar ze tot hun recht komen."

Plannen indienen
Sociale werkbedrijven en arbeidsmarktregio's kunnen tot 1 juli 2015 plannen indienen bij Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven. Daar zijn ook de voorwaarden en een beschrijving van de mogelijkheden te vinden.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!