Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

40- en 50-plussers gewild in Vlaamse zorg

6 februari 2012 Door de redactie Geen reacties

45 procent van de welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen neemt personeel in dienst van tussen 45 en 49 jaar en 38 procent werft 50-plussers. Dat is aanmerkelijk meer dan het percentage oudere werknemers dat bij kleine en middelgrote ondernemingen (Kmo) in België een baan vindt (25 procent 40-plussers, 8 procent 50-plussers).

Bijna 10 procent van de banen in de Vlaamse welzijnszorg (gehandicapten, ouderen, jeugd en gezinnen) gaat naar 40-plussers.

Vooroordelen
De cijfers komen van het Vlaams Welzijnsverbond. Ria De Keyser, directeur De Triangel in Lovendegem (een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap) zegt op de website van het welzijnsverbond: "Binnen De Triangel is gemiddeld 1 op 8 van de nieuw aangeworven medewerkers ouder dan 45 jaar. Vaak leven er heel wat vooroordelen tegen oudere werknemers. Ze zouden minder betrokken zijn, minder flexibel en hogere eisen stellen aan werkomstandigheden. In de praktijk merken we het tegendeel. De ervaring, kennis en maturiteit van oudere werknemers vormen juist een troef. Oudere werknemers zetten vaak heel bewust een nieuwe stap in hun loopbaan en kiezen voor een duidelijk engagement op lange termijn. Ze zijn erg gemotiveerd en zien hun nieuwe werkomgeving als een enorme uitdaging."

Banengroei
Een mogelijke verklaring voor het hoge aantal organisaties dat 40- en 50-plussers aanwerft, is te vinden in de groei van het aantal banen met 2 procent per jaar. Doordat de Vlaamse overheid bij haar subsidies rekening houdt met het arbeidsverleden en ervaring van de werknemers, blijft het voor de sector haalbaar om werk te maken van een leeftijdsbewust beleid.

Zij-instromers
Het Vlaams Welzijnsverbond verwacht de komende jaren 13.500 vacatures. De dienstverlening breidt uit en één op vier hulpverleners beëindigt de komende jaren zijn loopbaan en moet worden vervangen. Met schoolverlaters is het tekort niet aan te vullen, zij-instromers worden steeds belangrijker bij het vervullen van de vacatures.

Lees meer op www.vlaamswelzijnsverbond.be

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!