Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

2020 wordt overgangsjaar voor Wet zorg en dwang

19 juni 2019 Door de redactie Geen reacties

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt definitief per 1 januari 2020 in werking. Het eerste jaar wordt wel een overgangsjaar, waarin gewerkt wordt aan een goede implementatie van de nieuwe wet. Met dit besluit komt minister Hugo de Jonge tegemoet aan de wens van onder meer de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) die om een overgangsjaar had gevraagd.

Diverse partijen, waaronder Actiz, NVAVG en V&VN, wilden juist uitstel van de wet, zodat ze meer tijd zouden hebben zich op de veranderingen voor te bereiden.

Lijnrecht tegenover deze partijen stonden acht belangenbehartigers (waaronder Ieder(in), LSR, KansPlus en LFB), die juist tegen een uitstel pleitten. Uitstellen zou niet in het belang van hun achterban zijn.

Ieder(in) geeft aan dat ze de Wzd als onmisbaar ziet voor en cultuurverandering in de zorg: een verandering in de zorg waar cliënten het mee eens zijn en dwang als laatste redmiddel wordt gebruikt. Momenteel is dwang geregeld in de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), maar deze is verouderd en gaat uit van het beperken van vrijheden van mensen. In de nieuwe wet staat juist de vrijheid van mensen centraal en gaat men voortaan uit van het principe ‘geen dwang, tenzij...’.

In de nieuwe wet vervangt de Wzd-functionaris de Wzd-arts. Volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is dit “een belangrijke verbetering. Door de mogelijkheid te openen dat gedragskundigen (orthopedagogen-generalist en gezondheidszorgpsychologen) de functie van Wzd-arts kunnen uitoefenen, kunnen aanbieders van gehandicaptenzorg díe functionaris belasten met het toezicht op de uitvoering van onvrijwillige zorg die daar, gelet op de aard van de onvrijwillige zorg, het beste voor toegerust is.”

Minister De Jonge heeft aangegeven voor de zomer nieuw bestuurlijk overleg met partijen te hebben over wat het overgangsjaar concreet betekent.  |

Klik organiseert 20 maart een praktische bijeenkomst over de Wet Zorg en dwang voor medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg, met daarin uitleg over onvrijwillige zorg, de rechten van cliënten en je verantwoordelijkheid als zorgverlener hierin.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!