Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

18-plussers hebben langer hulp nodig

5 november 2009 Door de redactie Geen reacties
De hulpverlening aan jongeren tussen 18 en 23 jaar verloopt slecht, volgens een onderzoek van het Verwey Jonkerinstituut. Er is niet genoeg hulpaanbod voor jongeren die in leeftijd volwassen zijn, maar in de praktijk niet. Er is niet genoeg expertise. Jongeren boven de 18 zijn niet verplicht hulp te zoeken als ze problemen hebben. De aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg is gebrekkig. En onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze groep jongeren. Het voornaamste knelpunt is, aldus het onderzoeksrapport, dat er nauwelijks aanbod bestaat in de jeugdzorg voor deze groep. Daarom vraagt ook bijna niemand erom, en wordt er – bij gebrek aan vraag – niets ontwikkeld. Een vicieuze cirkel.

Volgens de wet op de jeugdzorg kan jeugdzorg worden voortgezet na het 18e jaar. Begin dit jaar maakten 1.100 jongeren gebruik van deze mogelijkheid. Die hulp is voor een half jaar, daarna moet verlenging worden aangevraagd, wat bijna nooit gebeurt.

Combinatie van problemen
Volgens medewerkers hebben de meeste jongeren van 16 en 17 die jeugdhulpverlening krijgen, ook daarna hulp nodig. Het gaat om licht verstandelijke jongeren, om jongeren uit zeer problematische gezinnen, en om jongeren met psychische en gedragsproblemen. Vaak is er sprake van een combinatie.

In de volwassenenzorg is evenmin voldoende expertise om deze jongeren op weg te helpen. Ze hebben hulp nodig bij hun psychosociale problemen, en pedagogische/coachende begeleiding bij scholing, huisvesting, financiën en bij het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar, Onderzoeksverslag van Majone Steketee, Myriam Vandenbroucke en Rally Rijkschroeff. Te downloaden op www.verwey-jonker.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!