Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

17 misverstanden over de Wet langdurige zorg

16 januari 2015 Door de redactie Geen reacties

Omdat voor veel zorgmedewerkers nog onduidelijk is welke veranderingen de Wet langdurige zorg met zich mee brengt, heeft kennisorganisatie Vilans zeventien veel gehoorde misverstanden op een rij gezet, met daarna de feitelijke informatie. Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg in de plaats gekomen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten. De Wlz is van toepassing op mensen die wegens een ziekte, handicap of beperking 24 uur per dag verzorging of toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft.

Het eerste van de zeventien misverstanden in het document gaat over dagbesteding en vervoer: Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente. Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zorgzwaartepakket.

De informatie die Vilans hierover geeft (ingekort): Niet alle dagbesteding (inclusief vervoer) gaat naar de gemeenten. Bij cliënten met een hoog zorgzwaartepakket zit de dagbesteding in hun Wlz pakket, ongeacht waar zij wonen. Deze dagbesteding valt per 2015 dus niet onder de gemeenten. De instelling waar cliënten met een hoog zzp wonende dagbesteding van ontvangen, blijft ook vanaf 2015 verantwoordelijk voor de dagbesteding en het eventuele vervoer.

Overgangsrecht
Het tweede misverstand gaat over overgangsrecht: Ik woon in een instelling (met verblijf) met een laag zorgzwaartepakket. Ik word gedwongen hier te vertrekken.

Het antwoord luidt: Voor alle cliënten die nu in een instelling wonen geldt dat zij hier mogen blijven wonen. Zij kunnen niet gedwongen worden om weer zelfstandig te gaan wonen en houden hun recht op een plaats in een instelling. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan voor nieuwe cliënten.

Kinderen
Zo worden nog 15 misverstanden over de nieuwe wetgeving rechtgezet en verder toegelicht, onder meer over het persoonsgebonden budget, indicatiestelling en herindicatie, de invulling van de zorg, en over kinderen en kindzorg.

Het document 17 misverstanden over de wet langdurige zorg is te downloaden op de site van Vilans.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!