Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

17 indicatoren voor naleven van het Vn-verdrag gehandicapten

12 juli 2017 Door de redactie Geen reacties

Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt samen met kennisinstituten Nivel en Trimbos of het Vn-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wordt nageleefd. Samen hebben zij 17 ‘indicatoren’ vastgesteld, die aangeven in hoeverre mensen met een beperking kunnen genieten van hun mensenrechten op het gebied van werken en zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving.

Met de nieuwe vastgestelde indicatoren willen de onderzoekers in cijfers uitdrukken in welke mate personen met een beperking van hun mensenrechten genieten. Dit helpt het College bij hun onderzoek naar de naleving van het verdrag en de mensenrechten.

Meedoen en kansen
De indicatoren geven aan of mensen wel de benodigde en gevraagde ondersteuning ontvangen en of ze ‘deel uitmaken van de samenleving’ door bijvoorbeeld te letten of er buurtvoorzieningen gebruikt kunnen worden, zoals pinautomaten, winkels, parken en recreatieve voorzieningen en of zij zelf kunnen kiezen voor een woning. Ook wordt gemeten in hoeverre mensen met een beperking betaald werk hebben en of zij de benodigde ondersteuning krijgen op het werk en bij sollicitaties. En ook of zij kans krijgen op promotie of een levensverzekering voor een hypotheek kunnen afsluiten.

De 17 indicatoren:


Indicatoren Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving:

 1. Plek woning en huisgenoten: het percentage mensen dat woont in een instelling, woonwijk, alleen, met anderen met een beperking, familie, kind(eren) en/of met partner
 2. Zelf kiezen van woning: het percentage mensen dat zelf, of met ondersteuning, de keuze heeft gemaakt voor een woning.
 3. Zelf kiezen van huisgenoten:het percentage mensen dat zelf, of met ondersteuning, keuze heeft gemaakt voor mensen om mee (of alleen) te wonen.
 4. Aanwezigheid van benodigde aanpassingen en voorzieningen in woning: het percentage mensen dat in zijn/haar woning geen (verdere) voorzieningen en aanpassingen nodig heeft.
 5. Voorzieningen en aanpassingen in woning gevraagd en gekregen: het percentage mensen dat gevraagde en benodigde voorzieningen en aanpassingen in woning heeft ontvangen.
 6. Problemen bij afsluiten levensverzekering voor hypotheek: het percentage mensen dat in de afgelopen 5 jaar problemen heeft ondervonden bij afsluiten van een levensverzekering voor een hypotheek vanwege chronische ziekte of beperking.
 7. Gebruik buurtvoorzieningen: het percentage mensen dat regelmatig gebruik maakt van minimaal twee uit vijf buurtvoorzieningen (winkels, post en financiën [bank/postkantoor/pinautomaat], bibliotheek, buurthuis, parken en groenvoorzieningen)
 8. Toegankelijkheid buurtvoorzieningen: het percentage mensen voor wie deze voorzieningen vrijwel altijd toegankelijk zijn.


  Indicatoren Werk en werkgelegenheid

 9. Betaald werk en werkplek: het percentage mensen bij een gewone werkgever of bij een apart bedrijf van sociale werkvoorziening/werkplaats, met ondersteuning van een begeleider.
 10. Betaald werk: het percentage mensen zonder betaald werk of met betaald werk als werknemer of als zelfstandig ondernemer.
 11. Arbeidsongeschiktheid: het percentage mensen dat niet, deels of volledig (80-100%) arbeidsongeschikt is verklaard.
 12. Behoefte aan betaald werk: het percentage mensen zonder betaald werk met behoefte aan betaald werk.
 13. Benodigde ondersteuning bij (vinden van) werk: het percentage mensen zonder betaald werk dat geen (verdere) ondersteuning nodig heeft om betaald werk te kunnen doen.
 14. Behoefte aan aanpassingen op werk: het percentage mensen dat meer of andere aanpassingen voorzieningen nodig heeft op het werk.
 15. Sollicitaties leidend tot werk: het percentage mensen voor wie sollicitatie geleid heeft tot werk.
 16. Beperking reden afwijzing sollicitatie: het percentage mensen dat denkt dat chronische aandoening of beperking de reden is geweest voor afwijzing van een baan.
 17. Verminderde kans op promotie: het percentage mensen dat kansen op promotie in het werk verminderd ziet door chronische ziekte of lichamelijke beperking.
 18. Acceptatie door collega’s: het percentage mensen dat zich grotendeels of helemaal geaccepteerd voelt door zijn/haar collega’s.


Volledige inclusie
Het doel van het VN-verdrag gehandicapten is de volledige inclusie van personen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking in de maatschappij. Het verdrag is een internationaal mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties: CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). 160 landen hebben dit verdrag bekrachtigd en op 14 juni 2016 heeft ook Nederland dit verdrag geratificeerd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!