Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

138 miljoen voor ondersteuning en participatie van mensen met een beperking

15 juli 2022 Door de redactie Geen reacties

Minister Helder van Langdurige zorg heeft de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd, die samen met belangenorganisaties is opgesteld. Tot 2027 stelt het kabinet in totaal 138 miljoen euro beschikbaar voor de uitwerking. De agenda gaat niet alleen over zorg, maar ook over beter meedoen in de samenleving en meer ontwikkelkansen voor mensen met een levenslange beperking. En er is aandacht voor het aantrekkelijker maken van het werken in de langdurige zorg.

De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is de opvolger van het programma ‘Volwaardig leven’ van het vorige kabinet. Van de € 183 miljoen die voor de Toekomstagenda beschikbaar is gesteld, gaat er € 83 miljoen naar gespecialiseerde cliëntondersteuning en € 20 miljoen naar innovatie/technologie.

Thema’s
De Toekomstagenda loopt tot 2027 en heeft 6 belangrijke thema’s:

  1. Complexe zorg: het verbeteren van de kennis over en ondersteuning van doelgroepen met een complexe zorgvraag, zoals mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten.
  2. Licht verstandelijke beperking: het verbeteren van de (levenslange) ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en betere kansen voor talentontwikkeling in dagbesteding en onderwijs.
  3. Cliëntondersteuning: het versterken van de reguliere en de gespecialiseerde clientondersteuning. De beschikbaarheid, kwaliteit en de vindbaarheid van de clientondersteuning moeten beter, vooral als mensen overgaan van de ene zorgwet naar de andere of als ze met verschillende wetten tegelijk te maken hebben.
  4. Zorgtechnologie en innovatie: het verspreiden van technologie voor de zorg en ondersteuning en het toerusten van zorgmedewerkers om hiermee te werken.
  5. Arbeidsmarkt en vakmanschap: het aantrekkelijker maken van zorgopleidingen en het behouden van mensen die in zorg en ondersteuning werken. € 4 miljoen wordt geïnvesteerd in regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijs- en werkgeversorganisaties.
  6. Levenslang en levensbreed – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): passende indicaties uit de Wmo voor mensen met een levenslange beperking, betere ondersteuning voor mensen die thuis wonen en mantelzorgondersteuning.

Download de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking of de Kamerbrief over de Toekomstagenda op de website van de Rijksoverheid.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!