Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Monica de Visser

In deze rubriek vertaalt Monica de Visser juridische zaken voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Monica is stafmedewerker zorgondersteuning en juridisch adviseur gezondheidsrecht in een grote zorginstelling.
Ze werkte als adviseur bijna 20 jaar in de zorg, onder andere voor ouders van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, op de afdeling verloskunde en cardiologie in het Diaconessenhuis in Utrecht en als freelance docent. Ze is in juli 2011 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgestudeerd als jurist gezondheidsrecht. Haar afstudeerscriptie ging over het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Omdat ze naast het wettelijk kader het belangrijk vind om goede zorg te bieden aan een cliënt in een specifieke situatie, heeft ze in 2016-2017 de postdoctorale studie ‘Ethiek in de zorgsector’ gevolgd.
Naast haar werk in de zorginstelling is ze juni 2012 gestart met Juridisch Adviesbureau Smaragd, dat sinds 2019 is overgegaan in Scholingsbureau Smaragd, voor (bij)scholing van zorgprofessionals.