Klik om in te loggen  
Banner

Gratis Klik Nieuwsbrief

Abonneer je op de gratis Klik nieuwsbrief via de website.

Klik Sociaal

twitter-logoLees het laatste nieuws van Klikredactie op Twitter.

facebook-logoWord een fan van Klik op Facebook en ‘Like’ de Facebook pagina.

linkedin-logoDiscussieer mee over onderwerpen uit de sector op de LinkedIn Groep voor de verstandelijk gehandicaptenzorg van Klik.

Agenda

Ouderen
9 september
Het Klooster, Amersfoort
Bijeenkomst Jong beperkt, vroeg bejaard, over begeleiding en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking.
Meer informatie op de website van Medilex.
Oplossingsgericht
11 en 25 september
Vredenburg in Utrecht
Cursus in oplossingsgericht werken, een begeleidingsmethode die focust op de mogelijkheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Meer informatie bij Fortior.
Herkennen en begeleiden
16 september
Regardz Zwolle
Jaarcongres Lvb, over verbeteren van herkenning, screening en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Meer informatie op het Jaarcongres Lvb

Nieuws voor de verstandelijk gehandicaptenzorg

Welkom op de website van Klik.

Speciaal voor jou, als werkende in de verstandelijk gehandicaptenzorg, heeft Klik (nieuws)berichten uit jouw sector geselecteerd.

 

25 juli 2014

Overdracht cliëntgegevens Awbz/Wmo gestart

dossiers23 juli is de overdracht gestart van gegevens van Awbz-cliënten die straks onder de Wmo 2015 vallen. Gemeenten kunnen met deze gegevens de cliënten benaderen voor wie zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. De bestanden zijn samengesteld door het Centraal indicatieorgaan zorg (Ciz) en Vektis (namens de zorgkantoren) en bevatten een selectie van de indicatie- en declaratiegegevens.

Lees meer


 
Banner

25 juli 2014

Nieuwe overheidssite over veranderingen in de zorg

wmo aangenomenDe rijksoverheid heeft een website geopend voor beroepskrachten in de zorg, cliënten(organisaties), zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten met informatie over de veranderingen in de langdurige zorg per 1 januari 2015. Prominent wordt bovenaan de homepagina afgeteld hoeveel dagen het nog duurt: 159 dagen tot het nieuwe stelsel.

Lees meer


 
Banner

25 juli 2014

Ontslagen zorgwerknemers beginnen massaal als zelfstandige

thuisbegeleidingAls gevolg van de stelselherzieningen lag het aantal opheffingen van zorgorganisaties in 2013 anderhalf keer zo hoog als in 2012. Tegelijkertijd is het aantal startende zelfstandige zorgaanbieders verdubbeld met 15.000. Het zijn voornamelijk eenpitters die na ontslag voor zichzelf zijn begonnen. Procentueel gezien is de toename het sterkst in de dienstverlening aan gehandicapten en ouderen en de thuiszorg, aldus het Ing economisch bureau in een nieuwe publicatie.

Lees meer


 

23 juli 2014

Tevreden werknemers in verstandelijk gehandicaptenzorg

bestewerkgeverOnder de honderd nominaties voor de Beste werkgevers-award 2014 zitten opmerkelijk veel werkgevers uit de zorg, waaronder organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg: Amarantgroep, Amerpoort (die de prijs als eens won), Asvz, Baalderborggroep, Driestroom, Fatima Schreudergroep, JP van der Bent-stichting, Kempenhaeghe, Ons Tweede thuis, St. Anna zorggroep, en De Lichtenvoorde. Het Beste Werkgeversonderzoek is door Effectory en Intermediair ontwikkeld om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. Ieder bedrijf en elke organisatie in welke sector ook kan zich aanmelden voor de prijs. Dat 10% van de nominaties  uit de verstandelijk gehandicaptenzorg komt, is opmerkelijk. De werknemers zijn er duidelijk tevreden over hun organsiatie.

Lees meer


 
Banner

23 juli 2014

Wat verandert er voor jeugd met een beperking?

Jeugd met een beperking 22Juli 2014-20Met de nieuwe handreiking 'Kinderen en jongeren met een beperking; van Awbz naar Jeugdwet' wil de overheid gemeentebestuurders, wethouders en raadsleden, en gemeenteambtenaren voorlichten over kinderen en jongeren met een beperking én hun ouders die volgend jaar een beroep zullen gaan doen op de nieuwe Jeugdwet. Ook hulpverleners kunnen in het boekje lezen aan wie ze straks zorg mogen verlenen, en hoe dat wordt betaald.

Lees meer


 
Banner

23 juli 2014

Veel mensen met een beperking ongelukkig met woonplek

wonenVeel mensen met een beperking zijn ongelukkig met de manier waarop ze wonen. Dat komt omdat ze maar beperkt zelf kunnen beslissen waar en hoe ze wonen. Dit is de conclusie uit zestig diepte-interviews die zijn gehouden bij mensen thuis. Het onderzoek is een samenwerkingsproject van belangenverenigingen Ieder(in), Landelijk platform Ggz en de patiëntenfederatie Npcf.

Lees meer


 
Banner

21 juli 2014

Zelfstandige zorgverleners in de knel

zzp-er 2Zelfstandige zorgverleners die meedoen aan de pilot Awbz zorg in natura dreigen hun contact met zorgkantoren in januari weer kwijt te raken. Afgelopen mei heeft staatssecretaris Van Rijn 1.200 extra zzp'ers (zelfstandigen) in de zorg toegelaten tot de pilot Awbz Zorg in natura. Die proef moet een antwoord vinden op het feit dat de belastingdienst zelfstandigen in de zorg als uitzendkracht beschouwt en als zodanig belast. De nieuwe contracten gaan deze zomer van start en komen bovenop de 750 deelnemers die al aan de pilot meedoen. De zorgverzekeraars willen de contracten van veel zelfstandige zorgverleners per 1 januari 2015 al weer laten eindigen en de cliënten overdragen aan zorgorganisaties.

Lees meer


 

21 juli 2014

iBook over behandeling van autisme bij jongeren

iBookautismeZorgorganisatie Kentalis heeft een iBook gelanceerd om kinderen met autisme en hun ouders te helpen bij de communicatie. Het boek heet 'Op eigen wijze samen' en is gratis te down loaden. Het iBook staat vol met tekst, foto's, illustraties, interactieve afbeeldingen én filmbeelden. Het brengt de orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren met autisme in beeld.

Lees meer


 

21 juli 2014

Onderzoek naar gevolgen Wmo voor ambulant begeleide mensen

ambulantDe Hogeschool Utrecht is een groot onderzoek begonnen naar de gevolgen voor cliënten, mantelzorgers en professionals als extramurale begeleiding op 1 januari 2015 onderdeel wordt van de Wmo. De vragen gaan over mensen die nu ambulante begeleiding of dagbesteding hebben. Ze kunnen de vragenlijst zelf invullen, of samen met een begeleider of familielid.
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de manier waarop mensen nu worden ondersteund en hoe het is gesteld met hun zelfredzaamheid, participatie en mogelijke sociaal isolement. In 2015 wordt de meting opnieuw uitgevoerd. Op basis van de voor- en nameting willen de onderzoekers de veranderingen in beeld te brengen.


 

Zoeken

Kennispocket

Nieuw van Klik: een handig themaboekje in print of digitaal over de laatste levensfase van cliënten. 

kennispocket levenseinde klein blokje
Bestel de Klik Kennispocket Verstandelijke beperking & levenseinde

Films

De documentaire 'Het beste voor Kees' gaat over de zoektocht van een man met autisme en zijn ouders naar een plek voor de toekomst:
hetbestevoorkees2
Bekijk meer Films

KLIKipedia

Woordenboek van de verstandelijk gehandicaptenzorg