Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 49,- incl. btw

Inschrijven mogelijk t/m 9 november 2022

Algemeen

Tijd:    09.30 - 12.00 uur
Specialisme:    Begeleiders, gedragsdeskundigen/orthopedagogen en andere professionals die ondersteuning bieden aan mensen met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking.
Deelnamekosten: *    € 49,- voor abonnees van Klik
€ 75,- voor niet-abonnees 
Deelnemers:    Maximaal 45 deelnemers om voldoende interactie te kunnen garanderen.

* Prijzen zijn inclusief BTW en inclusief cursusmateriaal. 

Emotionele ontwikkeling in verbinding
Mentaliserend coachen van begeleiders van mensen
met complexe gedragsproblemen

Wanneer je mensen met complexe gedragsproblemen, hun begeleidende teams en ouders ondersteunt, kan je ‘emotioneel besmet’ raken door hun emoties en spanningen. Hierdoor staan je eigen stress- en emotieregulatie en je vermogen om te mentaliseren onder druk. Mentaliseren is een basishouding waarbij je met ‘buik en hoofd’ aanvoelt en onderzoekt welke betekenis gedrag kan hebben, stilstaat bij wat het met je doet en bij de ademruimte die je nodig hebt om emotioneel beschikbaar te zijn.

In het verdiepende webinar op donderdag 10 november reikt Erik De Belie zorgverleners een veilige basis aan om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectieven te openen. Hij schreef hierover het boek ‘Emotionele ontwikkeling in verbinding. Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen’ en ontwikkelde het reflectiespel MENTEMO.

Tijdens het webinar wordt eerst een kader aangereikt om gedrags- en relationele problemen ontwikkelingsgericht te benaderen. Daarna worden mentaliseren als innerlijke dialoog, de thema’s ademruimte, helpende beeldvorming en het tolerantievenster voor stress voorgesteld en geïllustreerd. Aan de hand van de vragen uit MENTEMO worden de deelnemers uitgenodigd om in kleine groepjes te reflecteren over hun eigen praktijk.

Vanwege de beperkte groepsgrootte is er in het webinar ruimte voor interactie en reflectie.

Programma

Het webinar vindt plaats van 09.30 tot 12.00 uur via Zoom. Meer informatie volgt in juni.

Sprekers