Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Vanaf € 249,-

Inschrijven mogelijk t/m 1 juni 2023

Algemeen

Tijd:      09.30 - 16.00 uur
Locatie:      Anafora, Uilenboslaan 1, 3451 GB Utrecht
Specialisme:      Zorgverantwoordelijken, begeleiders en andere professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.
Deelnamekosten: *      € 249,- voor abonnees van Klik
€ 349,- voor niet-abonnees
Capaciteit:      Maximaal 35 deelnemers om voldoende interactie te kunnen garanderen.

* Prijzen zijn inclusief BTW, catering, cursusmateriaal en certificaat na afloop van de cursus.

 
Zorg en dwang, zeggenschap en wilsbekwaamheid:
Voorkomen van onvrijwillige zorg en omgaan met beslissingen door, voor
en over mensen met een verstandelijke beperking

Bij het toepassen van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, stuit je al snel op het thema wilsbekwaamheid. Want wie bepaalt en beslist er eigenlijk over de zorg? De cliënt zelf, de begeleider of zijn vertegenwoordiger? Of beslis je samen? En hoe ga je om met de begrippen onvrijwillige zorg en ernstig nadeel uit de Wzd? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de begeleider, de gedragsdeskundige, de vertegenwoordiger en die van de cliënt zelf? Deze vragen komen aan de orde tijdens de praktische studiedag op vrijdag 2 juni 2023.

Het centrale thema is zeggenschap en wilsbekwaamheid in het kader van de Wet zorg en dwang. Bij het stappenplan uit deze wet bij onvrijwillige zorg, draait het vooral om stap 0: het gesprek om te voorkomen dat je moet ingrijpen in iemands’ zelfbeschikkingsrecht. We kijken naar de taak en verantwoordelijkheid van de begeleider in deze en naar de verschillende vormen van ondersteuning je kunt inzetten ter voorkoming van onvrijwillige zorg. We doen dit zoveel mogelijk aan de hand van jullie eigen praktijkvoorbeelden. Spreker Loes den Dulk maakt duidelijk wat dit betekent in de praktijk en waar de verantwoordelijkheid van de begeleider, de gedragsdeskundige, de vertegenwoordiger en de cliënt ligt.

Door middel van informatie, discussie, het bespreken van casuïstiek aan de hand van spelscenes met een trainingsacteur en prikkelende stellingen gaan we met het onderwerp aan de slag.

Je krijgt deze studiedag antwoord op de vragen:
Wie beslist over de zorg die de cliënt ontvangt?
Hoe ga je om met het recht op zeggenschap dat soms lijkt te botsen met recht op goede zorg?
Wat is de positie van de (wettelijk) vertegenwoordiger?
Wat is onvrijwillige zorg en wanneer mag je dat toepassen?
Waar ligt jouw verantwoordelijkheid als begeleider, gedragsdeskundige of leidinggevende?

 
Loes den Dulk gaf eerder ook studiedagen en webinars voor Klik over de Wet zorg en dwang.

Ervaringen van deelnemers aan deze eerdere bijeenkomsten:
'Ik bleef geboeid door de afwisseling van werkvormen.'
'Ik kan nu beter onderbouwd kijken naar hoe de wet van invloed is op de locatie en daar mijn zorg op aanpassen.'
'Een prettige manier van wet en praktijk bij elkaar brengen.'
'Ik heb veel dingen gehoord waar we binnen onze organisatie direct mee aan de slag kunnen.'

Programma

09.30 - 10.00 Ontvangst en registratie
10.00 - 11.00 Welkom en introductie op het thema
Wat is goede zorg en wat is onvrijwillige zorg? Sketches en informatie over wilsbekwaamheid, zeggenschap en de Wet Zorg en Dwang.
11.00 - 11.15 Ochtendpauze
11.15 - 11.45 Hoe verhoudt zich het recht op zeggenschap tot het recht op goede zorg?
Uitleg over het zelfbeschikkingsrecht, hoe dit zit bij vertegenwoordiging en wat eigenlijk goede zorg is
11.45 - 12.30 Toelichting op het stappenplan in de Wet Zorg en Dwang
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.45 Het bespreken van casuïstiek/ervaringen van deelnemers rond zeggenschap en onvrijwillige zorg
Wanneer is er sprake van ernstig nadeel? Je volgt het stappenplan bij de zoektocht naar alternatieven voor onvrijwillige zorg en de afbouw hiervan.
14.45 - 15.00 Middagpauze
15.00 - 15.45 Verantwoordelijkheid zorgverleners en samenwerken met familie
Hoe voer je het gesprek met de cliënt of de vertegenwoordiger als iemand wilsonbekwaam ter zake is?
15.45 - 16.00 Laatste vragen en afronding

Sprekers

Zelfstandig trainingsacteur
Directeur van stichting Raad op Maat

Locatie

Anafora
Uilenboslaan 1
3451 GB Utrecht

Route plannen