Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Subsidie voor meer zeggenschap in de zorg nog een keer aan te vragen

2 juli 2024 Redactie Klik Geen reacties

Heb jij ideeën om de zorg, dienstverlening of manier van werken in jouw organisatie te verbeteren? Grijp dan je kans, want het ministerie van VWS verlengt nog eenmaal de subsidieregeling waarmee organisaties in de zorg tot 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan om zeggenschap te versterken.

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) ondersteunt organisaties bij het schrijven van een actieplan en subsidieaanvraag. In twee eerdere rondes zijn al meer dan 250 actieplannen gesubsidieerd.

Nu er nog eenmaal subsidie wordt verstrekt aan nieuwe organisaties, stimuleert het LAZ organisaties die nog geen subsidie hebben ontvangen om ook een aanvraag te doen en daarmee mogelijk te maken dat je als zorgprofessionals en bestuurders gezamenlijk aan de slag kunt met

  • het vergroten van goed vakmanschap
  • het vergroten van goed werkgeverschap
  • en het verstevigen van de brug daartussen met behulp van dialoog

Het doel is dat hierbij ieders perspectief wordt (h)erkend en benut en zo de zorg verbetert voor de cliënt en het werk voor de zorgverlener. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer professionals in de zorg, jeugdzorg en sociaal werk zelf kunnen beslissen over zaken die hun vak raken, de kwaliteit van zorg en de tevredenheid over het werk verbetert.

De subsidies worden verdeeld over de verschillende branches: (academische) ziekenhuizen, VVT, GGZ, gehandicaptenzorg, sociaal werk en jeugdzorg. Vanaf 18 november tot en met 16 december 2024 is het subsidieportaal van DUS-I open om de aanvraag in te dienen. Alle informatie over de regeling en criteria zijn te vinden op de website van DUS-I.   |

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) is een gezamenlijk initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN, Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland. Het LAZ biedt op de website www.zeggenschapindezorg.nl ook diverse hulpmiddelen om zeggenschap te versterken. 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!