Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 9/9

9 september 2005 Door de redactie Geen reacties
Meer naar gewone scholen Het aantal ‘zorgleerlingen’ in ons onderwijs is weliswaar gestegen, maar ze gaan meer dan vroeger naar een gewone school. Dat blijkt uit het rapport Sociale staat van Nederland 2005 dat het Sociaal en cultureel planbureau dezer dagen publiceerde. Van de ruim 1,5 miljoen kinderen in het basisonderwijs gaan er 85.000 naar speciale scholen. Dat zijn absolute getallen, maar verhoudingsgewijs zitten meer kinderen in het regulier onderwijs dan 10 jaar geleden: er gaan nu 9% minder kinderen gaat naar het speciaal onderwijs. De wachtlijsten zijn kleiner geworden. Het aantal leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen is gestegen van 77.000 in 1991 tot 116.000 nu. Het totale aantal inwoners met een verstandelijke handicap blijft ongeveer gelijk. Allochtone kinderen gaan naar verhouding vaker naar speciale scholen. In het reguliere basisonderwijs is 15% van de leerlingen van allochtone afkomst, in het speciaal onderwijs en de expertisecentra bijna 20%. Verdere schaalvergroting Alweer staan combinaties van toch al grote zorgaanbieders in de steigers. De stichting Sint Anna (verstandelijk gehandicaptenzorg) in midden- en zuid-Limburg wil fuseren met de Brabantse stichting Saltho voor jeugdzorg. Ditmaal is het niet waarschijnlijk dat de Nationale Mededingingsautoriteit (Nma) roet in het eten gooit, omdat het om verschillende sectoren van zorg gaat. Eerder greep de Nma in toen er te weinig concurrentie op het gebied van gehandicaptenzorg dreigde te komen in noord-Limburg. In Utrecht heeft zorgaanbieder Reinaerde, de grootste in de provincie, het plan om zich aan te sluiten bij de ASVZ-groep, een samenwerkingsverband van ondertussen een groot aantal instellingen. Die blijven wel zelfstandig. Werk bij NS-loket Een nieuwe loot aan de stam van originele werkprojecten: in Ermelo zorgen mensen met uiteenlopende handicaps ervoor dat het NS-loket open is. Het is een mooi voorbeeld van werk dat veel Nederlanders zinvol vinden, maar dat toch verdwijnt. Er zijn overal veel protesten tegen het sluiten van loketten op stations. In Ermelo zitten er nu mensen die voordien op de sociale werkplaats werkten. Ze zijn blind of slechtziend, of hebben een verstandelijke handicap. Het project is opgezet door Sonneheerdt, een instelling voor blinden en slechtzienden. Informatie op www.sonneheerdt.nl. Prenataal onderzoek Twee Nederlandse ziekenhuizen hebben besloten om vrouwen onder de 36 jaar prenataal onderzoek aan te bieden. Met de zogeheten combinatietest (nekplooimeting en bloedonderzoek) word onder andere gezocht naar Down syndroom en een open ruggetje. Vrouwen moeten het onderzoek wel zelf betalen. Het Amphia ziekenhuis in Breda was de eerste aanbieder, half oktober volgt het Erasmus medisch centrum in Rotterdam. Vorig jaar adviseerde de Gezondheidsraad om een test aan te bieden aan alle zwangeren die dat willen, maar staatssecretaris Ross van VWS is daartegen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren