Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 9/11

9 november 2005 Door de redactie Geen reacties
Alle artikelen uit de Klik-jaargang 2004 zijn nu ook op deze site gezet! Kijk in archief. De nieuw geplaatste artikelen staan bovenin de onderwerpenlijsten. Hou het leuk Niet roken op de werkplek is onderhand geaccepteerd. Het draagvlak voor de regels die vorig jaar van kracht zijn geworden, is groot, zo blijkt uit onderzoek. Maar het kan nog beter, en daarom is niet-roken-organisatie Stivoro begonnen met de actie ‘Hou het leuk, hou het rookvrij.’ Van alle Nederlanders staat nu 84% achter het principe van de rookvrije werkplek (72% van de rokers en 89% van de niet-rokers). Dat aantal is gegroeid sinds de invoering van de Tabakswet, en steeds minder mensen hebben last van tabaksrook. Informatie op www.meeroken.nl Minder puncties, meer testen Veel meer vrouwen dan vroeger laten op het ogenblik testen hoe groot de kans is dat hun ongeboren kind afwijkingen heeft. Het zullen er dit jaar tussen de 25 en 30 duizend zijn. Daar staat tegenover dat het aantal puncties veel kleiner is geworden: die vinden pas plaats als de test-uitkomst wijst op een verhoogd risico. Toch naar Canada Na heel veel moeite mag een Nederlands gezin met een verstandelijk gehandicapt kind emigreren naar Canada. Dat land wilde de familie niet toelaten: mensen met een grote kans dat ze veel aanspraak zullen maken op sociale voorzieningen, zijn altijd geweigerd door Canada. Maar nu heeft een familie geprocedeerd tot aan het Canadese hooggerechtshof, en toestemming gekregen om zich in het land te vestigen. Dat heeft negen jaar geduurd, en de ouders beraden zich nog of ze daadwerkelijk zullen gaan; ze hebben ondertussen in Nederland een nieuw boerenbedrijf opgezet. Rugzakje helpt weinig in middelbaar onderwijs De wet op de leerling-gebonden financiering maakt het mogelijk om kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap gewoon onderwijs te laten volgen: ze krijgen een zogeheten rugzakje met geld voor extra ondersteuning. Uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat dat in het middelbaar onderwijs niet werkt; scholen zijn zelden bereid een gehandicapte leerling aan te nemen. Herkeuring werkvoorziening niet voor iedereen Staatssecretaris van Hoof van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer beloofd dat niet alle werknemers in de Sociale werkvoorziening herkeurd hoeven te worden. Mensen die al voor 1998 zijn toegelaten, volgens soepeler eisen dan nu, hoeven niet herkeurd te worden. Ze mogen dat wel als ze zelf willen; dan kunnen ze wellicht doorstromen naar begeleid werk. De bewindsman wilde minder geld beschikbaar stellen voor werkplekken van ernstig gehandicapte mensen, maar ook dat plan moest hij intrekken onder druk van de Kamer. Pleegzorg bedreigd De William Schrikker groep is bang dat de jeugdzorg voor gehandicapte kinderen en kinderen van gehandicapte ouders in het gedrang komt. De organisatie, die ook pleegzorg regelt, heeft een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie van VWS. De nieuwe wet op de Jeugdzorg biedt in principe wel de mogelijkheid voor ‘jeugdzorg op maat,’ maar de William Schrikker groep is bang dat door tekort aan geld het kind niet langer centraal zal staan. De groep heeft meer dan 5.500 kinderen onder haar hoede, van wie er meer dan 1.000 pleegzorg krijgen. ‘Het mag niet zo zijn,’ stelt WS groep, ‘dat een gehandicapt kind waarvoor een pleeggezin beschikbaar is, in een AWBZ-instelling opgroeit omdat de wet op de Jeugdzorg niet voorziet in de noodzakelijke financiële middelen om gezinsopvoeding mogelijk te maken.’ Dat gebeurt nu al, en dreigt steeds vaker voor te komen door de nieuwe wet. Er staan meer dan 100 gehandicapte kinderen op de wachtlijst bij William Schrikker pleegzorg. Fusies Staatssecretaris Ross heeft geen principiële bezwaren tegen fusies in de zorg, zolang de keuzevrijheid van de cliënt maar niet wordt aangetast. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer over de AWBZ-zorg. Maar zij erkent: ‘Fusies zullen soms ook ten doel hebben de marktmacht te vergroten, wat kan leiden tot beperking van de mededinging.’ Dan kan het zijn dat de keuzemogelijkheden voor cliënten en de mededinging tussen zorgaanbieders te klein worden. De bewindsvrouw formuleert het allemaal heel voorzichtig, maar erkent de gevaren. Ingrijpen doet zij vooralsnog niet, want mededingingsautoriteit NMa controleert goed. Wel is misschien nodig dat de regels voor die controle worden gewijzigd: pas vanaf een bepaalde omzet van de betrokken instellingen mag de NMa zich met fusieplannen bemoeien, en volgens Ross is het verstandig om die ‘omzetdrempels’ te verlagen. Met de inspraak van cliënten zit het volgens haar wel goed: die kunnen zich ‘uitspreken over de vraag of een fusie of overname strookt met hun behoeften’ ingevolge de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. ‘Daarnaast is mijn beleid gericht op het vergroten van de keuzevrijheid voor de cliënten.’ Mee betaald door gemeenten De regering is van plan om Mee, de vroegere sociaal-pedagogische diensten, vanaf 2008 te laten financieren door gemeenten. Het geld voor de diensten komt dan in het Gemeentefonds. Tot die tijd blijft de huidige subsidieregeling van het College van zorgverzekeringen van kracht. Dat antwoordt minister Hoogervorst van VWS in antwoord op Kamervragen bij zijn begroting.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!