Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 6/10

6 oktober 2005 Door de redactie Geen reacties
Tientallen artikelen uit de Klik-jaargang 2004 worden nu ook op deze site gezet! Kijk in het archief. De nieuw geplaatste artikelen staan bovenin de onderwerpenlijsten. CAO-onderhandelingen De vastgelopen CAO-onderhandelingen voor de gehandicaptenzorg zijn vlotgetrokken. Werknemers en werkgevers zitten 12 oktober weer met elkaar aan tafel. Vakbond boos over SW-plannen De vakbonden zijn niet blij met het kabinetsplan om minder mensen toe te laten tot de sociale werkvoorziening, namelijk uitsluitend mensen die voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn. AbavaKabo FNV wil dat de overheid eerst toegeeft dat op de Nederlandse arbeidsmarkt geen plaats is voor gehandicapte werknemers. Gemeenten financieel straffen voor onvoldoende doorstroming heeft geen zin, want werkgevers nemen nu eenmaal weinig gehandicapten in dienst. Het getuigt van naïviteit ervan uit te gaan dat ze dat in 2007 wel doen, zelfs als ze er subsidie voor krijgen. CNV-publiekezaak vraagt zich af waarom SW-werknemers nu weer twee jaar langer moeten doorwerken voor ze gepensioneerd worden. Dat leidt alleen maar tot langere wachtlijsten. De vakbonden vinden het ook oneerlijk (want in tegenspraak met eerdere afspraken) dat mensen die vóór 1998 in dienst kwamen, opnieuw moeten worden geïndiceerd. Op de websites van de vakbonden (www.abvakabofnv.nl; www.cnvpubliekezaak.nl) staan alternatieve oplossingen. Pensioenplanner Pensioenfonds PGGM (gezondheidszorg en welzijn) heeft een Pensioenplanner (http://www.ikwilmeervrijetijd.nl) ontwikkeld. Hiermee kun je snel zien hoe je er straks financieel voorstaat en wanneer je kunt stoppen met werken. Met de nieuwe levensloopregeling van PGGM/Careon kunnen deelnemers vanaf 1 januari 2006 via hun werkgever belastingvrij geld sparen. Daarmee kunnen zij tijdens of aan het einde van hun loopbaan verlof opnemen, bijvoorbeeld voor studie, zorgverlof of een wereldreis. Het ministerie van Sociale zaken heeft een soortgelijk instrument gemaakt, de levensloopwijzer: www.levensloopregelingswz.nl Geld over De zorgverzekeraars hebben dit jaar 175 miljoen euro aan AWBZ-geld, bestemd voor onder meer gehandicaptenzorg en thuiszorg, nog niet besteed. Vorig jaar was dat 220 miljoen euro.Het college tarieven gezondheidszorg (CTG) laat weten dat een deel van dat overgebleven geld alsnog mag worden gebruikt. Geen boete Mensen die er als gevolg van hun handicap niet in slagen een treinkaartje te kopen, zullen geen boete krijgen als ze toch in de trein stappen. Voor hen wordt een uitzondering gemaakt op het strenge boetebeleid dat op 1 oktober is ingegaan. De regels voor gehandicapten zijn ongewijzigd: wie door een handicap niet in staat is zelfstandig een kaartje te kopen, krijgt een acceptgiro thuisgestuurd voor de ritprijs zonder boete. Mes in arboregels In de nieuwe arbeidsomstandighedenwet, die over een half jaar wordt voorgesteld, komen zo min mogelijk nationale regels bovenop de regels van de Europese unie. Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede kamer. De overheid geeft aan wanneer de grenzen van gezondheid en veiligheid worden overschreden, maar werkgevers en werknemers regelen zelf hoe ze binnen die grenzen blijven. Arboregels voor vrijwilligerswerk worden zoveel mogelijk afgeschaft. De staatssecretaris vindt het niet nodig dat het vrijwilligerswerk volledig onder de Arbowet valt en stelt voor om vrijwilligers in de toekomst dezelfde wettelijke bescherming te bieden als zelfstandigen. Brievenbussen weer omlaag De nieuwste openbare brievenbussen zijn bevestigd op een hoogte van 157 centimter, zeven centimeter hoger dan de oude brievenbussen. Dat gebeurde om de ruggen van de brievenbuslegers te ontzien. Nogal wat mensen in rolstoelen of met een geringe lengte, slagen er niet meer in hun brieven in de bus te stoppen. Na een stroom van klachten, en na overleg met de Gehandicaptenraad, besloot het postbedrijf TPG om nieuwe bussen weer op 150 cm hoogte te hangen. Op plaatsen die om 19.00 uur worden geleegd zal ook een brievenbus van 120 centimeter komen te staan. Jongeren actief Een groep jongeren die vindt dat de vakbonden op het gebied van pensioenen niets voor de jeugd doen, alleen voor ouderen, hebben een nieuwe vakbond opgericht voor jongeren: Alternatief voor Vakbond. Er is ook al een website: www.alternatiefvoorvakbond.nl. Gehandicaptenvervoer Er hoeven geen veranderingen te worden aangebracht in het vervoersgedeelte van de Wet voorzieningen gehandicapten, verklaart staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid in een evaluatieverslag aan de Tweede kamer. Het Valys-systeem werkt goed, en het aantal mensen dat meer kilometers nodig heeft dan ze toegewezen krijgen, is uiterst klein. Gehandicapten vreesden dat ze ernstig beperkt zouden worden in hun bewegingsvrijheid door het nieuwe vervoerssysteem. De overheid vindt dat mensen zoveel mogelijk gebruik moeten maken van het normale openbare vervoer. Voor mensen die daar niet in kunnen, is een taxisysteem met pasjes ontwikkeld (voorheen Trax, nu Valys). De Gehandicaptenraad eiste afgelopen voorjaar voor de rechter dat er een uitzondering op het maximale aantal kilometers zou worden gemaakt voor mensen met een grote nood aan extra kilometers (hardheidsclausule). De rechter wees de eis af. Er zijn op het ogenblik ruim 55.000 pashouders (eind 2004 waren dat er 40.000), van wie er 2.632 veel (2250 km per jaar) kilometers mogen verrijden. (Vorig jaar: 14.00). De meeste mensen die veel kilometers mogen gebruiken, dóen dat ook. Zes mensen hebben laten weten dat ze nu al door hun voorraad kilometers heen zijn. Het is wel zo, dat veel meer mensen een veel-kilometerpas dan er worden toegewezen. Het aantal aanvragen was dit jaar 17.000. Meer dan de helft van de mensen die een gewone Valys-pas hebben (750 km per jaar) gebruiken hem nooit. Het budget is dan ook nog lang niet op, en Ross is dan ook helemaal niet bang dat het wordt overschreden. Vervanging in Thomashuizen De zorg in de Thomashuizen (zorgverleners die een eigen woonvoorziening zijn begonnen, in samenwerking met de stichting Thomashuizen, zie Klik juni 2004) wordt gegarandeerd door een samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Arduin in Zeeland, en de stichting Thomashuizen. Als de zorgondernemers ziek worden of om een andere reden niet in staat zijn te werken, zorgt Arduin ervoor dat binnen zes uur ervaren begeleiders de zorg overnemen. Dat kon de afgelopen twee jaar ook al, hoewel nog geen enkele zorgondernemer van die mogelijkheid gebruik maakte. Maar de vervanging is door deze overeenkomst nu ook officieel onderdeel van het zorgaanbod in de Thomashuizen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren