Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 30/10

30 oktober 2006 Door de redactie Geen reacties
Comapatiënte overleden Comapatiënte Terri Schiavo in Florida is overleden.  De vrouw lag vijftien jaar in coma na een hartstilstand.  Haar dood heeft felle reacties uitgelokt onder Amerikaanse voor- en tegenstanders van levensbeëindiging bij wilsonbekwame mensen. De echtgenoot wilde dat haar voedingssonde werd verwijderd, om een eind aan haar leven te maken. De rechter gaf daar in maart toestemming voor. De ouders van Terri wilden hun dochter in leven houden, en spanden vele rechtzaken aan. Na haar overlijden riep president Bush tegenstanders van euthanasie op om te blijven demonstreren. Een kardinaal van het Vaticaan noemde haar versterven (overlijden door gebrek aan voedsel en vocht) een "schending van van de principes van zowel de Christelijke kerk als van de beschaving".  Vakbond boos op Friese gemeentes Vakbond AbvaKabo Fnv veroordeelt de manier waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in Friesland wordt ingevoerd. Honderden thuiszorgwerknemers in noord-west Friesland dreigen hun baan of arbeidsvoorwaarden te verliezen, omdat de zorg per 2007 is gegund aan andere organisaties. De vakbond schreef een brandbrief waarin zij de gemeentes verwijt dat - zij de banen en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de onderhandelingen niet hebben veilig gesteld - zij de kwaliteit van de zorg ondergeschikt maken aan de prijs - cliënten geen enkele zekerheid bieden dat zij hun vertrouwde verzorgende kunnen houden. Zie www.abvakabofnv.nl Verkiezingen In het pamflet 10 stappen vooruit vat de Chronisch zieken en gehandicapten-Raad de meest urgente wensen van chronisch zieke en gehandicapte Nederlanders samen. De raad heeft acht verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voor de aanstaande verkiezingen vergeleken met die wensen. De CG-raad vindt dat de partijen weinig oog hebben voor de behoeftes van gehandicapten. Op www.cg-raad.nl de lijst met wensen, en de vergelijking met de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Stemhulp Er zijn verschillende hulpmiddelen om mensen met een verstandelijke beperking door de verkiezingen te helpen. • In de stemwijzer 'Ik stem' worden de belangrijkste stellingnamen van tien politieke  partijen in de vorm van een 'stripverhaal'  gepresenteerd. Bij elke stelling kan de lezer aangeven of hij het er mee eens is of niet. Te bestellen bij info@marijnissen-advies.nl. Prijs 3 euro. • www.ookjij.nl , een website voor mensen met verstandelijke beperkingen, heeft een rubriek over de politiek en de verkiezingen. Bezoekers worden met behulp van beeld en geluid wijzer gemaakt. • De Gemiva-SVG Groep werkt aan een digitaal verkiezingsboek over de verkiezingen. Vanaf 1 november op www.gemiva-svg.nl. Het is ook te bestellen bij het educatief centrum voor cliënten, telefoon 071-58 06 225, e-mail ecc@geminva-svg.nl. Personeelstekorten Het aantal verpleegkundigen en verzorgenden wordt nauwelijks groter. Maar de behoefte aan deze beroepen neemt de komende jaren drastisch toe. Dit leidt tot ernstige problemen op de arbeidsmarkt. Alleen maar streven naar "meer handen aan het bed" biedt geen oplossing. Zonder deskundigheid ontstaan complicaties en zal de vraag naar zorg extra toenemen, zegt het Landelijk expertisecentrum verpleging en verzorging (LEVV). Zorgvraag Het personeelstekort wordt vooral veroorzaakt door de vergrijzing. De zorgvraag neemt toe, en wordt complexer. Op dit moment werken al 1 miljoen mensen in de zorg. De komende tientallen jaren zullen 700.000 extra mensen nodig zijn. Dit legt een enorm beslag op de arbeidsmarkt. Zorginstellingen moeten investeren in scholing en ontplooiingsmogelijkheden van het personeel, en daarbij uitgaan van de zorgvraag van cliënten. Volgens onderzoek van het LEVV is het gebrek aan ontplooiing een van de belangrijkste redenen om de zorg te verlaten. Zie www.levv.nl   Self-advocacy Hoe kunnen familieleden en beroepskrachten self-advocacy (het opkomen voor je eigen belangen) van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen? In een nieuwe folder van Inclusion Europe  staat kort uitgelegd hoe je verstandelijk gehandicapten helpt om zelf beslissingen te nemen. De folder is te downloaden op www.fvo.nl.   Wachtlijst jeugdzorg ingekort Van de ruim vijfduizend kinderen die de provincies dit jaar extra zouden helpen om de wachtlijst in de jeugdzorg weg te werken, hebben er tussen mei en 1 oktober ruim drieduizend hulp gekregen. Daarmee zijn de prestatieafspraken tussen staatssecretaris Ross van VWS en de provincies voor 58 procent gerealiseerd. Dit schrijft Ross in een brief aan de Tweede Kamer. Ross is nog niet tevreden over het wegwerken van de wachtlijsten bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s). Zie www.minvws.nl.   College voor zorgopleidingen Het College beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg (CBOG) zal de opleidingen en beroepen in de gezondheidszorg herstructureren, althans daartoe advies geven aan de minister van VWS. De minister beslist vervolgens. Het CBOG is voortaan het enige aanspreekpunt voor het ministerie en het veld, als het gaat om opleidingen in de zorgsector. Het college moet de personeelsbezetting in de gezondheidszorg bevorderen en bewaken, en de verbetering van opleidingen en beroepen in de zorg stimuleren.  

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!