Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 28/9

28 september 2005 Door de redactie Geen reacties
Tientallen artikelen uit de Klik-jaargang 2004 worden nu ook op deze site gezet! Kijk in het archief. De nieuw geplaatste artikelen staan bovenin de onderwerpenlijsten. Boezels in museum Boezels, de fraai vormgegeven snoezelknuffels van ontwerper Twan Verdonck, worden tussen 16 oktober en 2 januari tentoongesteld in het New Yorkse Museum of Modern Art (Moma). Meer informatie op www.boezels.com. Kleinere klassen Er komt meer geld voor kinderen met handicaps in het onderwijs. Dat hebben kabinet en Tweede kamer besloten tijdens de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag 2005. Klassen in het voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen mogen volgend jaar van 12 naar 7 worden verkleind. Daarvoor komt 15 miljoen euro beschikbaar. Verder wordt de leerlinggebonden financiering (rugzakje) in 2006 ook ingevoerd voor gehandicapte leerlingen in het middelbaar beroeps onderwijs. Daar is 6,5 miljoen euro voor gereserveerd. Ook komt er geld voor een meld- en adviespunt, waar ouders vragen kunnen stellen, meldingen kunnen doen, of klachten kunnen deponeren over indicatiestelling. Het meldpunt moet 1 januari 2006 van start gaan. Inkomensachteruitgang De Federatie van Ouderverenigingen en de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad Nederland hebben de Tweede Kamer in een brief gevraagd om iets te doen aan de inkomensachteruitgang van gehandicapten en chronisch zieken. Hun belastingaftrek voor buitengewone uitgaven is dramatisch verslechterd. Het kabinet heeft wel een reparatie-plan opgesteld, maar dat leidt allerminst tot herstel van de koopkracht. In hun brief stellen de CG-raad en de ouderverenigingen een alternatief plan voor, dat de overheid niets extra kost, en waarmee mensen met extra hoge ziektekosten er toch op vooruit gaan. De volledige brief is te lezen op www.cg-raad.nl. In een door de Tweede Kamer aangenomen motie hebben GroenLinks en het CDA tijdens de algemene politieke beschouwingen aan het kabinet gevraagd 96 miljoen euro uit te trekken voor een verbetering van de inkomens van chronisch zieken en gehandicapten. Decubitus Op 3 oktober begint het Verbetertraject Decubitus (doorliggen). Twaalf teams uit acht instellingen beginnen dan te werken met de zogenoemde Doorbraakmethode. Tijdens het Verbetertraject wordt er vooral op gelet dat collega’s en teams van elkaar leren. De teams worden begeleid, de effecten worden gemeten. In december start een nieuwe groep teams met een Verbetertraject Decubitus. Teams uit de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg kunnen zich ervoor opgeven. Meer erover op www.zorgvoorbeter.nl. Lesgeld afgeschaft Het lesgeld wordt komend schooljaar afgeschaft voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, en voor 16- en 17-jarigen die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen in het middelbaar beroepsonderwijs. Meer daarover op www.minocw.nl Geld op de bank Het getuigt van gezond beleid als zorginstellingen voldoende geld op de bank hebben staan om tegenvallers op te vangen, antwoordt staatssecretaris Ross van VWS op vragen van PvdA-Kamerlid Smits. Die was geschrokken van de enorme groei van het vermogen van care-instellingen (onder meer gehandicaptenzorg): van 1126 miljoen naar 1653 miljoen euro, in drie jaar tijd. En ondertussen klagen de instellingen steen en been over tekorten en vragen ze steeds hogere bijdragen van hun cliënten, bijvoorbeeld voor de was. Het getuigt van een ondernemende opstelling als organisaties risico’s durven nemen, en daarvoor geld achter de hand houden. Maar het is niet de bedoeling, voegt de staatssecretaris daaraan toe, dat ze te weinig geld uittrekken voor noodzakelijke zorg en tegelijkertijd hun banktegoed laten groeien. Als instellingen eigen bijdragen vragen van bewoners moeten ze dat zelf weten, en als de bewoners het daar niet mee eens zijn moeten ze bij het bestuur van de organisatie klagen, niet bij de staatssecretaris. Minder zieken Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in het tweede kwartaal van 2005 met een half procent gedaald tot 5,4%. Het eerste kwartaal was sprake van een lichte stijging van 0,2%, maar die werd veroorzaakt door een griepgolf. Goud Magda Toeters heeft tijdens het wereldkampioenschap zwemmen in Liberec, Tsjechië op de 100 meter vrije slag de gouden medaille gewonnen. Ze won eerder al vier zilveren plakken. Nederland vaardigde twee zwemmers af naar het wereldkampioenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Trouwen in museum Sinds kort kan je trouwen in het Nationale museum verpleging en verzorging in Zetten. Informatie: 0488-473390, e-mail: museumfacil@zorgportaal.nl. Europese subsidie voor opleiding Stichting Ons Tweede thuis krijgt ruim 850.000 euro subsidie uit het Europees Sociaal Fonds, om een flink aantal medewerkers een leer/werk overeenkomst te bieden. Per medewerker wordt het aantal scholingsdagen de komende drie jaar omhoog gebracht van twee naar drie. De dagen die een werknemer aan zijn studie moet besteden, kunnen worden vergoed aan de voorziening. Bijscholing gaat dus niet ten koste van cliënten. Geld uit het Europees Sociaal Fonds is bedoeld om de vaardigheden van de beroepsbevolking te ontwikkelen. Tweedehands In Den Haag/Kijkduin is een winkel met tweedehands kleding geopend. Hij is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die in een rustige omgeving betaalbare kleding en schoenen willen kopen. In de winkel werken cliënten van Compaan. De winkel is geopend op dinsdag van 10 tot 3 uur. Buitenklingen 11, 2554BT, Den Haag.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!